Podzim a zima.


Dni se krátily|i, noci se prodloužili|y.Sluneční paprsky už tak nehřáli|y.Nad krajinou se objevili|y mlhy.Listy žloutly|i a opadávaly|i.Ptáci se stěhovali|y na jih, některé druhy hmyzu už zalézaly|i do úkrytů.Lidé pracovali|y od rána do večera.Sbíraly|i se hrozny na vinicích.Vykopávali|y se brambory.Váli|y prudké větry a děti pouštěli|y draky. Napadli|y spousty sněhu.Ptáci těžko hledaly|i potravu.Přibližovaly|i se k lidským obydlím a lidé je krmili|y.Zejména děti jim sypaly|i drobečky do krmítek.Pak přišli|y velké mrazy a rybníky zamrzly|i.Chlapci zkoušeli|y, jak je led pevný.Přinesli|y si brusle a vymetli|y si kluziště.Jiné děti sáňkovali|y na kopci.Tváře jim jen hořeli|y.Starší chlapci si přinesli|y lyže.Jezdili|y ze stráně jako vítr a odletovaly|i za nimi kousky sněhu.Všechny děti litovali|y, když musely|i jít domů.Zimní dny by neměly|i být tak krátké. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Podzim a zima. (klíč k řešení)


Dni se krátilyi, noci se prodloužiliy.Sluneční paprsky už tak nehřáliy.Nad krajinou se objeviliy mlhy.Listy žloutlyi a opadávalyi.Ptáci se stěhovaliy na jih, některé druhy hmyzu už zalézalyi do úkrytů.Lidé pracovaliy od rána do večera.Sbíralyi se hrozny na vinicích.Vykopávaliy se brambory.Váliy prudké větry a děti pouštěliy draky. Napadliy spousty sněhu.Ptáci těžko hledalyi potravu.Přibližovalyi se k lidským obydlím a lidé je krmiliy.Zejména děti jim sypalyi drobečky do krmítek.Pak přišliy velké mrazy a rybníky zamrzlyi.Chlapci zkoušeliy, jak je led pevný.Přinesliy si brusle a vymetliy si kluziště.Jiné děti sáňkovaliy na kopci.Tváře jim jen hořeliy.Starší chlapci si přinesliy lyže.Jezdiliy ze stráně jako vítr a odletovalyi za nimi kousky sněhu.Všechny děti litovaliy, když muselyi jít domů.Zimní dny by nemělyi být tak krátké. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019