Podzim a zima.


Dni se krátili|y, noci se prodloužily|i.Sluneční paprsky už tak nehřáli|y.Nad krajinou se objevily|i mlhy.Listy žloutly|i a opadávaly|i.Ptáci se stěhovaly|i na jih, některé druhy hmyzu už zalézali|y do úkrytů.Lidé pracovali|y od rána do večera.Sbírali|y se hrozny na vinicích.Vykopávali|y se brambory.Váli|y prudké větry a děti pouštěli|y draky. Napadly|i spousty sněhu.Ptáci těžko hledaly|i potravu.Přibližovaly|i se k lidským obydlím a lidé je krmili|y.Zejména děti jim sypaly|i drobečky do krmítek.Pak přišli|y velké mrazy a rybníky zamrzli|y.Chlapci zkoušely|i, jak je led pevný.Přinesly|i si brusle a vymetli|y si kluziště.Jiné děti sáňkovaly|i na kopci.Tváře jim jen hořely|i.Starší chlapci si přinesli|y lyže.Jezdili|y ze stráně jako vítr a odletovali|y za nimi kousky sněhu.Všechny děti litovaly|i, když musely|i jít domů.Zimní dny by neměly|i být tak krátké. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Podzim a zima. (klíč k řešení)


Dni se krátiliy, noci se prodloužilyi.Sluneční paprsky už tak nehřáliy.Nad krajinou se objevilyi mlhy.Listy žloutlyi a opadávalyi.Ptáci se stěhovalyi na jih, některé druhy hmyzu už zalézaliy do úkrytů.Lidé pracovaliy od rána do večera.Sbíraliy se hrozny na vinicích.Vykopávaliy se brambory.Váliy prudké větry a děti pouštěliy draky. Napadlyi spousty sněhu.Ptáci těžko hledalyi potravu.Přibližovalyi se k lidským obydlím a lidé je krmiliy.Zejména děti jim sypalyi drobečky do krmítek.Pak přišliy velké mrazy a rybníky zamrzliy.Chlapci zkoušelyi, jak je led pevný.Přineslyi si brusle a vymetliy si kluziště.Jiné děti sáňkovalyi na kopci.Tváře jim jen hořelyi.Starší chlapci si přinesliy lyže.Jezdiliy ze stráně jako vítr a odletovaliy za nimi kousky sněhu.Všechny děti litovalyi, když muselyi jít domů.Zimní dny by nemělyi být tak krátké. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019