Slepice a kuřata běhal? po celé zahradě ...


Kobyla a hříbě se pásly|i na mezi u pole.Obě delegace a ministr se sešli|y k společnému jednání.Lidé ani stroje nezaháleli|y.Děti a učitelé odjeli|y na školní výlet.Zebry a žirafy byly|i umístěny ve společném výběhu.Naše kočky žili|y se psem v přátelské shodě.Slepice a kuřata běhaly|i po celé zahradě.Marie, Hana a Karel i malá Irenka chystali|y rodičům překvapení.Hříbě a tele pobíhaly|i volně po zahradě.Skupina turistů a průvodce se vydali|y na cestu.Housata a káčátko se batolily|i k rybníčku.Slepice, kuřata a kohout zobali|y na dvoře zrní.Obě mužstva a rozhodčí už nastoupili|y na hřiště.Alík a všechny tři kočky už čekali|y u dveří na mléko.Naše kočky a pes se snášely|i velmi dobře. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Slepice a kuřata běhal? po celé zahradě ... (klíč k řešení)


Kobyla a hříbě se páslyi na mezi u pole.Obě delegace a ministr se sešliy k společnému jednání.Lidé ani stroje nezaháleliy.Děti a učitelé odjeliy na školní výlet.Zebry a žirafy bylyi umístěny ve společném výběhu.Naše kočky žiliy se psem v přátelské shodě.Slepice a kuřata běhalyi po celé zahradě.Marie, Hana a Karel i malá Irenka chystaliy rodičům překvapení.Hříbě a tele pobíhalyi volně po zahradě.Skupina turistů a průvodce se vydaliy na cestu.Housata a káčátko se batolilyi k rybníčku.Slepice, kuřata a kohout zobaliy na dvoře zrní.Obě mužstva a rozhodčí už nastoupiliy na hřiště.Alík a všechny tři kočky už čekaliy u dveří na mléko.Naše kočky a pes se snášelyi velmi dobře. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019