Slepice a kuřata běhal? po celé zahradě ...


Marie, Hana a Karel i malá Irenka chystaly|i rodičům překvapení.Kobyla a hříbě se pásly|i na mezi u pole.Naše kočky a pes se snášely|i velmi dobře.Slepice a kuřata běhaly|i po celé zahradě.Slepice, kuřata a kohout zobaly|i na dvoře zrní.Lidé ani stroje nezaháleli|y.Skupina turistů a průvodce se vydali|y na cestu.Hříbě a tele pobíhali|y volně po zahradě.Děti a učitelé odjeli|y na školní výlet.Zebry a žirafy byly|i umístěny ve společném výběhu.Alík a všechny tři kočky už čekaly|i u dveří na mléko.Obě mužstva a rozhodčí už nastoupili|y na hřiště.Naše kočky žili|y se psem v přátelské shodě.Housata a káčátko se batolili|y k rybníčku.Obě delegace a ministr se sešly|i k společnému jednání. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Slepice a kuřata běhal? po celé zahradě ... (klíč k řešení)


Marie, Hana a Karel i malá Irenka chystalyi rodičům překvapení.Kobyla a hříbě se páslyi na mezi u pole.Naše kočky a pes se snášelyi velmi dobře.Slepice a kuřata běhalyi po celé zahradě.Slepice, kuřata a kohout zobalyi na dvoře zrní.Lidé ani stroje nezaháleliy.Skupina turistů a průvodce se vydaliy na cestu.Hříbě a tele pobíhaliy volně po zahradě.Děti a učitelé odjeliy na školní výlet.Zebry a žirafy bylyi umístěny ve společném výběhu.Alík a všechny tři kočky už čekalyi u dveří na mléko.Obě mužstva a rozhodčí už nastoupiliy na hřiště.Naše kočky žiliy se psem v přátelské shodě.Housata a káčátko se batoliliy k rybníčku.Obě delegace a ministr se sešlyi k společnému jednání. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019