Rodiče trápil? nějaké starosti ...


Oba rodiče se o děti dobře staraly|i.Každý večer se četly|i pohádky.Ryby lovily|i rybáři až za večerního chládku.Na jaře k nám vždy přiletěly|i celé houfy špačků.Hastroši v polích sloužily|i k plašení zvěře.V továrně houkaly|i konec odpolední směny.Dříve se vyprávěli|y různé strašidelné historky.První dva vagony obsadili|y matky s malými dětmi.Dospělým pomáhali|y při sušení sena i děti.Rodiče trápili|y nějaké velké starosti.Zvony zvonily|i na poplach.Ve vesnici zvonily|i poledne.Budky našli|y špačkové snad v každé zahradě.Dveře se u nás na noc zavírali|y na dva západy.Slanečci se na trhu objevili|y jen výjimečně.K továrně přijížděly|i autobusy s lidmi.Měly|i byste, milé děti, už jít spát. Po městě pochodovali|y oddíly vojáků.Jako vojáci v řadě stáli|y jedle na kraji lesíka. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Rodiče trápil? nějaké starosti ... (klíč k řešení)


Oba rodiče se o děti dobře staralyi.Každý večer se četlyi pohádky.Ryby lovilyi rybáři až za večerního chládku.Na jaře k nám vždy přiletělyi celé houfy špačků.Hastroši v polích sloužilyi k plašení zvěře.V továrně houkalyi konec odpolední směny.Dříve se vyprávěliy různé strašidelné historky.První dva vagony obsadiliy matky s malými dětmi.Dospělým pomáhaliy při sušení sena i děti.Rodiče trápiliy nějaké velké starosti.Zvony zvonilyi na poplach.Ve vesnici zvonilyi poledne.Budky našliy špačkové snad v každé zahradě.Dveře se u nás na noc zavíraliy na dva západy.Slanečci se na trhu objeviliy jen výjimečně.K továrně přijíždělyi autobusy s lidmi.Mělyi byste, milé děti, už jít spát. Po městě pochodovaliy oddíly vojáků.Jako vojáci v řadě stáliy jedle na kraji lesíka. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020