Rodiče trápil? nějaké starosti ...


Ve vesnici zvonili|y poledne.Každý večer se četly|i pohádky.Slanečci se na trhu objevily|i jen výjimečně.Ryby lovili|y rybáři až za večerního chládku.Budky našly|i špačkové snad v každé zahradě.Dospělým pomáhali|y při sušení sena i děti.Zvony zvonili|y na poplach.První dva vagony obsadily|i matky s malými dětmi.K továrně přijížděli|y autobusy s lidmi.Po městě pochodovali|y oddíly vojáků.Hastroši v polích sloužili|y k plašení zvěře.V továrně houkaly|i konec odpolední směny.Oba rodiče se o děti dobře starali|y.Dveře se u nás na noc zavíraly|i na dva západy.Rodiče trápili|y nějaké velké starosti.Dříve se vyprávěly|i různé strašidelné historky.Na jaře k nám vždy přiletěly|i celé houfy špačků.Jako vojáci v řadě stáli|y jedle na kraji lesíka.Měly|i byste, milé děti, už jít spát.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Rodiče trápil? nějaké starosti ... (klíč k řešení)


Ve vesnici zvoniliy poledne.Každý večer se četlyi pohádky.Slanečci se na trhu objevilyi jen výjimečně.Ryby loviliy rybáři až za večerního chládku.Budky našlyi špačkové snad v každé zahradě.Dospělým pomáhaliy při sušení sena i děti.Zvony zvoniliy na poplach.První dva vagony obsadilyi matky s malými dětmi.K továrně přijížděliy autobusy s lidmi.Po městě pochodovaliy oddíly vojáků.Hastroši v polích sloužiliy k plašení zvěře.V továrně houkalyi konec odpolední směny.Oba rodiče se o děti dobře staraliy.Dveře se u nás na noc zavíralyi na dva západy.Rodiče trápiliy nějaké velké starosti.Dříve se vyprávělyi různé strašidelné historky.Na jaře k nám vždy přiletělyi celé houfy špačků.Jako vojáci v řadě stáliy jedle na kraji lesíka.Mělyi byste, milé děti, už jít spát.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019