Rodiče trápil? nějaké starosti ...


Dveře se u nás na noc zavíraly|i na dva západy.Dospělým pomáhali|y při sušení sena i děti.Zvony zvonili|y na poplach.K továrně přijížděly|i autobusy s lidmi.Hastroši v polích sloužily|i k plašení zvěře.Po městě pochodovaly|i oddíly vojáků.Na jaře k nám vždy přiletěly|i celé houfy špačků.Jako vojáci v řadě stály|i jedle na kraji lesíka.Ryby lovili|y rybáři až za večerního chládku.První dva vagony obsadily|i matky s malými dětmi.Slanečci se na trhu objevily|i jen výjimečně.Budky našly|i špačkové snad v každé zahradě.Dříve se vyprávěli|y různé strašidelné historky.Každý večer se četly|i pohádky.V továrně houkali|y konec odpolední směny.Rodiče trápily|i nějaké velké starosti.Oba rodiče se o děti dobře starali|y.Měli|y byste, milé děti, už jít spát. Ve vesnici zvonily|i poledne. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Rodiče trápil? nějaké starosti ... (klíč k řešení)


Dveře se u nás na noc zavíralyi na dva západy.Dospělým pomáhaliy při sušení sena i děti.Zvony zvoniliy na poplach.K továrně přijíždělyi autobusy s lidmi.Hastroši v polích sloužilyi k plašení zvěře.Po městě pochodovalyi oddíly vojáků.Na jaře k nám vždy přiletělyi celé houfy špačků.Jako vojáci v řadě stályi jedle na kraji lesíka.Ryby loviliy rybáři až za večerního chládku.První dva vagony obsadilyi matky s malými dětmi.Slanečci se na trhu objevilyi jen výjimečně.Budky našlyi špačkové snad v každé zahradě.Dříve se vyprávěliy různé strašidelné historky.Každý večer se četlyi pohádky.V továrně houkaliy konec odpolední směny.Rodiče trápilyi nějaké velké starosti.Oba rodiče se o děti dobře staraliy.Měliy byste, milé děti, už jít spát. Ve vesnici zvonilyi poledne. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019