Kosti se dával? psům ...


Děti u řeky obtěžovali|y komáři.Naši psi nesnášely|i kočky.Kočky se se psy nesnášely|i.Malé děti musely|i rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděly|i.Na náměstí se shromáždili|y zástupy lidí.V biografu se promítali|y krátké filmy.Chlapci lisovali|y květiny ve staré knize.Vozy táhly|i do kopce vždy dva koně.V biografu uváděli|y nový film.Rackové křičely|i, až nám zaléhali|y uši.Kam jste se to děti, takhle pozdě vydaly|i?Od kouře nás pálili|y oči.Dříve se zavináče vyráběli|y jen ze sleďů.Jako malé drahokamy létali|y pestří motýli|y nad záhony.V televizi právě vysílali|y zprávy.Uzenáče nám chutnali|y.Kosti se dávali|y psům. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Kosti se dával? psům ... (klíč k řešení)


Děti u řeky obtěžovaliy komáři.Naši psi nesnášelyi kočky.Kočky se se psy nesnášelyi.Malé děti muselyi rodiče vyzdvihnout, aby také něco vidělyi.Na náměstí se shromáždiliy zástupy lidí.V biografu se promítaliy krátké filmy.Chlapci lisovaliy květiny ve staré knize.Vozy táhlyi do kopce vždy dva koně.V biografu uváděliy nový film.Rackové křičelyi, až nám zaléhaliy uši.Kam jste se to děti, takhle pozdě vydalyi?Od kouře nás páliliy oči.Dříve se zavináče vyráběliy jen ze sleďů.Jako malé drahokamy létaliy pestří motýliy nad záhony.V televizi právě vysílaliy zprávy.Uzenáče nám chutnaliy.Kosti se dávaliy psům. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019