Kosti se dával? psům ...


Děti u řeky obtěžovali|y komáři.Kočky se se psy nesnášely|i.Vozy táhly|i do kopce vždy dva koně.Uzenáče nám chutnaly|i.Jako malé drahokamy létaly|i pestří motýli|y nad záhony.Od kouře nás pálily|i oči.V biografu se promítali|y krátké filmy.Kam jste se to děti, takhle pozdě vydaly|i?Dříve se zavináče vyráběli|y jen ze sleďů.Malé děti musely|i rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděli|y.Rackové křičeli|y, až nám zaléhali|y uši.V biografu uváděli|y nový film.Kosti se dávali|y psům.Na náměstí se shromáždili|y zástupy lidí.V televizi právě vysílaly|i zprávy.Naši psi nesnášeli|y kočky.Chlapci lisovaly|i květiny ve staré knize. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Kosti se dával? psům ... (klíč k řešení)


Děti u řeky obtěžovaliy komáři.Kočky se se psy nesnášelyi.Vozy táhlyi do kopce vždy dva koně.Uzenáče nám chutnalyi.Jako malé drahokamy létalyi pestří motýliy nad záhony.Od kouře nás pálilyi oči.V biografu se promítaliy krátké filmy.Kam jste se to děti, takhle pozdě vydalyi?Dříve se zavináče vyráběliy jen ze sleďů.Malé děti muselyi rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděliy.Rackové křičeliy, až nám zaléhaliy uši.V biografu uváděliy nový film.Kosti se dávaliy psům.Na náměstí se shromáždiliy zástupy lidí.V televizi právě vysílalyi zprávy.Naši psi nesnášeliy kočky.Chlapci lisovalyi květiny ve staré knize. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019