Chlapci hrál? kopanou


Stromy se už zbavili|y listí.Uši dětem mrazem zčervenaly|i.Smečky vlků se odvážili|y až k lidským obydlím.Koně se daly|i do klusu.Ovce pásly|i dva pastevci.U hradní brány stály|i stráže.Děti na hřišti skotačili|y.Na dvoře stáli|y dva sněhuláci.Ve městě se už rozsvítili|y pouliční lampy.V třešňové aleji visely|i strašáci.Na modravé obloze pluly|i beránci.Oči malého chlapce se rozzářili|y.Před školou čekali|y na děti rodiče.Jako střely vyrazily|i závodníci na trať.Navštívili|y nás naši přátelé.Skupiny výletníků procházely|i zámkem.Chlapci hráli|y kopanou.Na stráních hor leželi|y malebné vsi.Co tam ti lidičky dělali|y?Dívky skákali|y přes švihadlo. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Chlapci hrál? kopanou (klíč k řešení)


Stromy se už zbaviliy listí.Uši dětem mrazem zčervenalyi.Smečky vlků se odvážiliy až k lidským obydlím.Koně se dalyi do klusu.Ovce páslyi dva pastevci.U hradní brány stályi stráže.Děti na hřišti skotačiliy.Na dvoře stáliy dva sněhuláci.Ve městě se už rozsvítiliy pouliční lampy.V třešňové aleji viselyi strašáci.Na modravé obloze plulyi beránci.Oči malého chlapce se rozzářiliy.Před školou čekaliy na děti rodiče.Jako střely vyrazilyi závodníci na trať.Navštíviliy nás naši přátelé.Skupiny výletníků procházelyi zámkem.Chlapci hráliy kopanou.Na stráních hor leželiy malebné vsi.Co tam ti lidičky dělaliy?Dívky skákaliy přes švihadlo. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019