Chlapci hrál? kopanou


Chlapci hrály|i kopanou.Ovce pásli|y dva pastevci.Skupiny výletníků procházeli|y zámkem.Před školou čekaly|i na děti rodiče.V třešňové aleji viseli|y strašáci.Koně se dali|y do klusu.U hradní brány stály|i stráže.Ve městě se už rozsvítily|i pouliční lampy.Dívky skákali|y přes švihadlo.Smečky vlků se odvážili|y až k lidským obydlím.Oči malého chlapce se rozzářili|y.Uši dětem mrazem zčervenaly|i.Na modravé obloze pluli|y beránci.Stromy se už zbavili|y listí.Navštívili|y nás naši přátelé.Na dvoře stáli|y dva sněhuláci.Co tam ti lidičky dělaly|i?Děti na hřišti skotačili|y.Jako střely vyrazili|y závodníci na trať.Na stráních hor ležely|i malebné vsi. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Chlapci hrál? kopanou (klíč k řešení)


Chlapci hrályi kopanou.Ovce pásliy dva pastevci.Skupiny výletníků procházeliy zámkem.Před školou čekalyi na děti rodiče.V třešňové aleji viseliy strašáci.Koně se daliy do klusu.U hradní brány stályi stráže.Ve městě se už rozsvítilyi pouliční lampy.Dívky skákaliy přes švihadlo.Smečky vlků se odvážiliy až k lidským obydlím.Oči malého chlapce se rozzářiliy.Uši dětem mrazem zčervenalyi.Na modravé obloze pluliy beránci.Stromy se už zbaviliy listí.Navštíviliy nás naši přátelé.Na dvoře stáliy dva sněhuláci.Co tam ti lidičky dělalyi?Děti na hřišti skotačiliy.Jako střely vyraziliy závodníci na trať.Na stráních hor leželyi malebné vsi. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019