Dával jí najevo své c?ty


Na území státu vtrhla ci|y armádaNa vysokém cy|imbuří hradu byli trubači. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ci|yvilistů. Dával jí najevo své cy|ity. V Holandsku je mnoho cy|iklostezek. V minulém hospodářském ci|yklu se firmě dobře dařilo. Každý večer se kolem nás ozývaly ci|ykády. Cí|ýnoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí. V textu básně se vyskytovaly často cy|itoslovce. Celý dům byl postaven z pálených ci|yhel. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cý|íchami. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cý|ísařská Kuchyně. Cy|iklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Autor používal často slovo ci|yvět ve smyslu zírat, čumět. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (14 úloh).
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Na území státu vtrhla ciy armádaNa vysokém cyimbuří hradu byli trubači. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ciyvilistů. Dával jí najevo své cyity. V Holandsku je mnoho cyiklostezek. V minulém hospodářském ciyklu se firmě dobře dařilo. Každý večer se kolem nás ozývaly ciykády. Cíýnoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí. V textu básně se vyskytovaly často cyitoslovce. Celý dům byl postaven z pálených ciyhel. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cýíchami. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cýísařská Kuchyně. Cyiklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Autor používal často slovo ciyvět ve smyslu zírat, čumět. 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019