Dával jí najevo své c?ty


Ci|yklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cí|ýsařská Kuchyně. Dával jí najevo své ci|yty. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho cy|ivilistů. Na území státu vtrhla ci|y armáda V Holandsku je mnoho ci|yklostezek. Každý večer se kolem nás ozývaly ci|ykády.Na vysokém ci|ymbuří hradu byli trubači. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cý|íchami. V minulém hospodářském cy|iklu se firmě dobře dařilo. V textu básně se vyskytovaly často cy|itoslovce. Celý dům byl postaven z pálených ci|yhel. Autor používal často slovo cy|ivět ve smyslu zírat, čumět. Cý|ínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (14 úloh).
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Ciyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cíýsařská Kuchyně. Dával jí najevo své ciyty. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho cyivilistů. Na území státu vtrhla ciy armáda V Holandsku je mnoho ciyklostezek. Každý večer se kolem nás ozývaly ciykády.Na vysokém ciymbuří hradu byli trubači. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cýíchami. V minulém hospodářském cyiklu se firmě dobře dařilo. V textu básně se vyskytovaly často cyitoslovce. Celý dům byl postaven z pálených ciyhel. Autor používal často slovo cyivět ve smyslu zírat, čumět. Cýínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019