Dával jí najevo své c?ty


Cí|ýnoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí. Autor používal často slovo ci|yvět ve smyslu zírat, čumět. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cý|ísařská Kuchyně. Dával jí najevo své cy|ity. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ci|yvilistů. V textu básně se vyskytovaly často ci|ytoslovce. Celý dům byl postaven z pálených cy|ihel. Ci|yklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cí|ýchami.Na vysokém ci|ymbuří hradu byli trubači. Na území státu vtrhla ci|y armáda Každý večer se kolem nás ozývaly ci|ykády. V minulém hospodářském cy|iklu se firmě dobře dařilo. V Holandsku je mnoho cy|iklostezek. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (14 úloh).
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Cíýnoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí. Autor používal často slovo ciyvět ve smyslu zírat, čumět. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Cýísařská Kuchyně. Dával jí najevo své cyity. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho ciyvilistů. V textu básně se vyskytovaly často ciytoslovce. Celý dům byl postaven z pálených cyihel. Ciyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cíýchami.Na vysokém ciymbuří hradu byli trubači. Na území státu vtrhla ciy armáda Každý večer se kolem nás ozývaly ciykády. V minulém hospodářském cyiklu se firmě dobře dařilo. V Holandsku je mnoho cyiklostezek. 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019