Ledňáčci


Stavení u lesa se z|strácela v rann|ním oparu. S|Z hnízdišť u vody bi|yl sly|išet křik hladového ptactva. Také rybaříkova holátka se již jemně| ozí|ývala pí|ýpáním. Hlasi|y žadonila o každodenní| potravu. Za tý|íden se jejich peříčka pestře zbarvi|yla. Tenkrát bylo starým L|ledňáčkům nejhů|úře. Od rána do večera sháněli|y potravu. Celí|ý den se pachtily|i, aby ukojily|i vje|ěčný hlad nenasi|ytných dětí. Mláďata povi|yrostla. Učila se létat. Rodičům přibily|ili|yly starosti. Musely|i mláďata připravi|yt na rů|úzná nebezpečí. Jednoho dne mláďata vi|ylétla z rodných hnízd a vý|íce se nevrátila. Na rady svý|ích rodičů však nezapo|mněla. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Ledňáčci (klíč k řešení)


Stavení u lesa se zstrácela v rannním oparu. SZ hnízdišť u vody biyl slyišet křik hladového ptactva. Také rybaříkova holátka se již jemně ozíývala píýpáním. Hlasiy žadonila o každodenní potravu. Za týíden se jejich peříčka pestře zbarviyla. Tenkrát bylo starým Lledňáčkům nejhůúře. Od rána do večera sháněliy potravu. Celíý den se pachtilyi, aby ukojilyi vjeěčný hlad nenasiytných dětí. Mláďata poviyrostla. Učila se létat. Rodičům přibilyiliyly starosti. Muselyi mláďata připraviyt na růúzná nebezpečí. Jednoho dne mláďata viylétla z rodných hnízd a výíce se nevrátila. Na rady svýích rodičů však nezapomněla. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019