Panu učitel? s láskou


Bývalí|ý učitel a nyní oblý|íbený herec a uznávaný scenárista Jiří Sova kdysi|y zavzpomí|ýnal pro časopis s|Svět M|mladých na svá školní léta. I když mnohé, |mnohé čemu se smál |smál, už dnes zcela neplatí, |neplatí jsou umělcovy|i vs|zpomínky stále živé, |živé vtipné |vtipné, a čtivé |čtivé, protože jinak to u pana Sovi|y ani nejde. Třeba ty o povin|nných návštěvách školního lékaře: „... Když jsem byl nemocný |nemocný, a potřeboval omluvenku |omluvenku, musel jsem se ohlási|yt u našeho školního lékaře. Již rodinn|ná tradi|yce mně přikazovala |přikazovala, abych se tam obje|ěvil s co nejbolestnějším ví|ýrazem a sotva sli|yšitelným šepotem lékaři sdělil |sdělil, jak dlouho už nemohu poly|ikat a co všechno můj žaludek nedokáže z|strávit. Lékař t|d přijal v ordy|inaci paci|yenta, který sery|iózně z|shromáždil informace o své chorobě. Pacy|ienta, jenž se nezkompromy|itoval přehnanými mimy|mimi|mymy|mymickými výkony |výkony, a dokonce mu dokázal i poradit |poradit, co se na nemoc předepisuje. Týdenn|ní omluvenka pak zaslouženě hřála v kapse ... Byla to krásná doba, |doba a pro mě mnohdy i krásná herecká prů|úprava,“ ukončil rozhovor pan Sova.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Panu učitel? s láskou (klíč k řešení)


Bývalíý učitel a nyní oblýíbený herec a uznávaný scenárista Jiří Sova kdysiy zavzpomíýnal pro časopis sSvět Mmladých na svá školní léta. I když mnohé, mnohé čemu se smál smál, už dnes zcela neplatí, neplatí jsou umělcovyi vszpomínky stále živé, živé vtipné vtipné, a čtivé čtivé, protože jinak to u pana Soviy ani nejde. Třeba ty o povinnných návštěvách školního lékaře: „... Když jsem byl nemocný nemocný, a potřeboval omluvenku omluvenku, musel jsem se ohlásiyt u našeho školního lékaře. Již rodinnná tradiyce mně přikazovala přikazovala, abych se tam objeěvil s co nejbolestnějším víýrazem a sotva sliyšitelným šepotem lékaři sdělil sdělil, jak dlouho už nemohu polyikat a co všechno můj žaludek nedokáže zstrávit. Lékař td přijal v ordyinaci paciyenta, který seryiózně zshromáždil informace o své chorobě. Pacyienta, jenž se nezkompromyitoval přehnanými mimymimimymymymickými výkony výkony, a dokonce mu dokázal i poradit poradit, co se na nemoc předepisuje. Týdennní omluvenka pak zaslouženě hřála v kapse ... Byla to krásná doba, doba a pro mě mnohdy i krásná herecká průúprava,“ ukončil rozhovor pan Sova.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019