Panu učitel? s láskou


Bývalý|í učitel a nyní oblí|ýbený herec a uznávaný scenárista Jiří Sova kdysy|i zavzpomý|ínal pro časopis S|svět m|Mladých na svá školní léta. I když mnohé, |mnohé čemu se smál |smál, už dnes zcela neplatí, |neplatí jsou umělcovy|i vs|zpomínky stále živé, |živé vtipné, |vtipné a čtivé, |čtivé protože jinak to u pana Sovy|i ani nejde. Třeba ty o povin|nných návštěvách školního lékaře: „... Když jsem byl nemocný, |nemocný a potřeboval omluvenku |omluvenku, musel jsem se ohlásy|it u našeho školního lékaře. Již rodin|nná tradi|yce mně přikazovala, |přikazovala abych se tam obě|jevil s co nejbolestnějším vý|írazem a sotva sly|išitelným šepotem lékaři sdělil, |sdělil jak dlouho už nemohu poly|ikat a co všechno můj žaludek nedokáže z|strávit. Lékař d|t přijal v ordy|inaci paci|yenta, který sery|iózně z|shromáždil informace o své chorobě. Paci|yenta, jenž se nezkompromi|ytoval přehnanými mymi|mimi|mymy|mimyckými výkony, |výkony a dokonce mu dokázal i poradit, |poradit co se na nemoc předepisuje. Týdenn|ní omluvenka pak zaslouženě hřála v kapse ... Byla to krásná doba |doba, a pro mě mnohdy i krásná herecká prú|ůprava,“ ukončil rozhovor pan Sova.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (41 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Panu učitel? s láskou (klíč k řešení)


Bývalýí učitel a nyní oblíýbený herec a uznávaný scenárista Jiří Sova kdysyi zavzpomýínal pro časopis Ssvět mMladých na svá školní léta. I když mnohé, mnohé čemu se smál smál, už dnes zcela neplatí, neplatí jsou umělcovyi vszpomínky stále živé, živé vtipné, vtipné a čtivé, čtivé protože jinak to u pana Sovyi ani nejde. Třeba ty o povinnných návštěvách školního lékaře: „... Když jsem byl nemocný, nemocný a potřeboval omluvenku omluvenku, musel jsem se ohlásyit u našeho školního lékaře. Již rodinnná tradiyce mně přikazovala, přikazovala abych se tam obějevil s co nejbolestnějším výírazem a sotva slyišitelným šepotem lékaři sdělil, sdělil jak dlouho už nemohu polyikat a co všechno můj žaludek nedokáže zstrávit. Lékař dt přijal v ordyinaci paciyenta, který seryiózně zshromáždil informace o své chorobě. Paciyenta, jenž se nezkompromiytoval přehnanými mymimimimymymimyckými výkony, výkony a dokonce mu dokázal i poradit, poradit co se na nemoc předepisuje. Týdennní omluvenka pak zaslouženě hřála v kapse ... Byla to krásná doba doba, a pro mě mnohdy i krásná herecká prúůprava,“ ukončil rozhovor pan Sova.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019