Harpagon


Neznáme lic|ds ctnosti |ctnosti, aby je umělci nezahrnuly|i slávou |slávou, a nejsou ani lidské neřesti, |neřesti které by samy|i čtenáři nestíhali|y nenávistným pos|mněchem. K nejtěš|žším prohřeškům, |prohřeškům jimž se lidé vy|ismívají už od dob anti|yky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace |generace, patří bezpochybi|y závi|yst, lhostejnost, lenost a také lakomstvý|í. Nejznámně|jší li|yterární lakomec h|Harpagon je ů|ústřední postava stejnojmen|nné M|moliérovi|y hry. Bojí se, že jeho cen|nnosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě, |domě a zakope je proto na zahradě, |zahradě aby je drzí|ý zloději nenašly|i. A když se mu přesto ztratí truhli|yce s naz|shromážděnýmy|i penězy |penězi |penězy, |penězi, svíjí se ů|úzkostí o svůj majetek |majetek, skuhrá a kvílí, |kvílí vyvádí, |vyvádí jako by se mu ztratili|y vlastní děti: „Kam jste se poděly|i, mé zlaté dětičky, mé penízky, vy|i moji zlatí drahouškové, |drahouškové bez vás nemohu žít |žít, umírám, |umírám jsem nebožtík ...“. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Harpagon (klíč k řešení)


Neznáme licds ctnosti ctnosti, aby je umělci nezahrnulyi slávou slávou, a nejsou ani lidské neřesti, neřesti které by samyi čtenáři nestíhaliy nenávistným posmněchem. K nejtěšžším prohřeškům, prohřeškům jimž se lidé vyismívají už od dob antiyky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace generace, patří bezpochybiy záviyst, lhostejnost, lenost a také lakomstvýí. Nejznámnější liyterární lakomec hHarpagon je ůústřední postava stejnojmennné Mmoliéroviy hry. Bojí se, že jeho cennnosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě, domě a zakope je proto na zahradě, zahradě aby je drzíý zloději nenašlyi. A když se mu přesto ztratí truhliyce s nazshromážděnýmyi penězy penězi penězy, penězi, svíjí se ůúzkostí o svůj majetek majetek, skuhrá a kvílí, kvílí vyvádí, vyvádí jako by se mu ztratiliy vlastní děti: „Kam jste se podělyi, mé zlaté dětičky, mé penízky, vyi moji zlatí drahouškové, drahouškové bez vás nemohu žít žít, umírám, umírám jsem nebožtík ...“. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019