Harpagon


Neznáme lids|c ctnosti, |ctnosti aby je umělci nezahrnuli|y slávou |slávou, a nejsou ani lidské neřesti |neřesti, které by sami|y čtenáři nestíhaly|i nenávistným pos|mněchem. K nejtěš|žším prohřeškům |prohřeškům, jimž se lidé vy|ismívají už od dob anti|yky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace |generace, patří bezpochyby|i závi|yst, lhostejnost, lenost a také lakomstvý|í. Nejznámně|jší li|yterární lakomec H|harpagon je ů|ústřední postava stejnojmenn|né M|moliérovy|i hry. Bojí se, že jeho cen|nnosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě |domě, a zakope je proto na zahradě, |zahradě aby je drzý|í zloději nenašly|i. A když se mu přesto ztratí truhli|yce s nas|zhromážděnými|y penězy |penězi, |penězy, |penězi svíjí se ú|ůzkostí o svůj majetek |majetek, skuhrá a kvílí |kvílí, vyvádí |vyvádí, jako by se mu ztratily|i vlastní děti: „Kam jste se poděli|y, mé zlaté dětičky, mé penízky, vi|y moji zlatí drahouškové, |drahouškové bez vás nemohu žít |žít, umírám, |umírám jsem nebožtík ...“. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (42 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Harpagon (klíč k řešení)


Neznáme lidsc ctnosti, ctnosti aby je umělci nezahrnuliy slávou slávou, a nejsou ani lidské neřesti neřesti, které by samiy čtenáři nestíhalyi nenávistným posmněchem. K nejtěšžším prohřeškům prohřeškům, jimž se lidé vyismívají už od dob antiyky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace generace, patří bezpochybyi záviyst, lhostejnost, lenost a také lakomstvýí. Nejznámnější liyterární lakomec Hharpagon je ůústřední postava stejnojmennné Mmoliérovyi hry. Bojí se, že jeho cennnosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě domě, a zakope je proto na zahradě, zahradě aby je drzýí zloději nenašlyi. A když se mu přesto ztratí truhliyce s naszhromážděnýmiy penězy penězi, penězy, penězi svíjí se úůzkostí o svůj majetek majetek, skuhrá a kvílí kvílí, vyvádí vyvádí, jako by se mu ztratilyi vlastní děti: „Kam jste se poděliy, mé zlaté dětičky, mé penízky, viy moji zlatí drahouškové, drahouškové bez vás nemohu žít žít, umírám, umírám jsem nebožtík ...“. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019