Má veselá jitra


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmí|ý břeh|ch zarostlý|í křový|ím. Z druhé se bje|ělal nízký dřevěnn|ný plod|t s|zběrny železa. Proti poslednímu činžáku ů|ústila do ulice opuštěnn|ná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vů|úz. Mohutný zadek, který vi|ystrkoval do ulice, svý|ítil čerstvý|ím oranžový|ím nátěrem. Posadil jsem se na trávník hned|t vedle ohrady. Očouzená omí|ýtka, několik továrních komínů|ú, které čněly|i za nejbliš|žšími střechamy|i, nedaleká trať, odkud jsem sly|išel drnčivé posunování vagonů|ú, mi|y připomínali|ynejran|nnější c|tství. V pů|úl deváté přiharašilo nákladní auto a vysi|visi|visy|vysypalo na chodník před z|sběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebyli|y kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Má veselá jitra (klíč k řešení)


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmíý břehch zarostlýí křovýím. Z druhé se bjeělal nízký dřevěnnný plodt szběrny železa. Proti poslednímu činžáku ůústila do ulice opuštěnnná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vůúz. Mohutný zadek, který viystrkoval do ulice, svýítil čerstvýím oranžovýím nátěrem. Posadil jsem se na trávník hnedt vedle ohrady. Očouzená omíýtka, několik továrních komínůú, které čnělyi za nejblišžšími střechamyi, nedaleká trať, odkud jsem slyišel drnčivé posunování vagonůú, miy připomínaliynejrannnější ctství. V půúl deváté přiharašilo nákladní auto a vysivisivisyvysypalo na chodník před zsběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebyliy kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020