Dvě věže


Během dalšího dne bolest a nevolnost pominuly|i. Frodo bi|yl zase veselý|í. Na včerejšek si už ani nevzpo|mněl. Cesta pak ubí|ýhala dobře a dny rychle míjeli|y. Putovali|y lí|ýbeznou krajinou. Z|Spadané li|ystí v podzy|imním svi|ytu slunce zlátlo. Dorazili|y k městu a blý|ížil se večer. Frodo prosyl, |prosil |prosil, aby si pospíšili|y. Stíny kopců leželi|y již te|mně přez|s silnici. Onu noc se počasí změnilo, |změnilo a ze Z|západu zavály|i větry obtěžkané dešti. Duly|i hlasitě a zlověstně. Listy stromů kroužili|y ve vzduchu jako motýli|y. Když se přiblížily|i k hustému lesu |lesu, větve už byly téměř holé, |holé a kopec jim zastíraly|i clony deště. J.R.R. Tolkien – Dvě věže, upravený text. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Dvě věže (klíč k řešení)


Během dalšího dne bolest a nevolnost pominulyi. Frodo biyl zase veselýí. Na včerejšek si už ani nevzpomněl. Cesta pak ubíýhala dobře a dny rychle míjeliy. Putovaliy líýbeznou krajinou. ZSpadané liystí v podzyimním sviytu slunce zlátlo. Doraziliy k městu a blýížil se večer. Frodo prosyl, prosil prosil, aby si pospíšiliy. Stíny kopců leželiy již temně přezs silnici. Onu noc se počasí změnilo, změnilo a ze Zzápadu zavályi větry obtěžkané dešti. Dulyi hlasitě a zlověstně. Listy stromů kroužiliy ve vzduchu jako motýliy. Když se přiblížilyi k hustému lesu lesu, větve už byly téměř holé, holé a kopec jim zastíralyi clony deště. J.R.R. Tolkien – Dvě věže, upravený text. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019