Dvě věže


Během dalšího dne bolest a nevolnost pominuly|i. Frodo by|il zase veselí|ý. Na včerejšek si už ani nevzpomně|l. Cesta pak ubí|ýhala dobře a dny rychle míjely|i. Putovali|y lý|íbeznou krajinou. Z|Spadané li|ystí v podzy|imním svy|itu slunce zlátlo. Dorazily|i k městu a blý|ížil se večer. Frodo prosyl, |prosil, |prosil aby si pospíšily|i. Stíny kopců leželi|y již te|mně přez|s silnici. Onu noc se počasí změnilo |změnilo, a ze Z|západu zaváli|y větry obtěžkané dešti. Duli|y hlasitě a zlověstně. Listy stromů kroužili|y ve vzduchu jako motýli|y. Když se přiblížily|i k hustému lesu |lesu, větve už byly téměř holé, |holé a kopec jim zastíraly|i clony deště. J.R.R. Tolkien – Dvě věže, upravený text. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Dvě věže (klíč k řešení)


Během dalšího dne bolest a nevolnost pominulyi. Frodo byil zase veselíý. Na včerejšek si už ani nevzpomněl. Cesta pak ubíýhala dobře a dny rychle míjelyi. Putovaliy lýíbeznou krajinou. ZSpadané liystí v podzyimním svyitu slunce zlátlo. Dorazilyi k městu a blýížil se večer. Frodo prosyl, prosil, prosil aby si pospíšilyi. Stíny kopců leželiy již temně přezs silnici. Onu noc se počasí změnilo změnilo, a ze Zzápadu zaváliy větry obtěžkané dešti. Duliy hlasitě a zlověstně. Listy stromů kroužiliy ve vzduchu jako motýliy. Když se přiblížilyi k hustému lesu lesu, větve už byly téměř holé, holé a kopec jim zastíralyi clony deště. J.R.R. Tolkien – Dvě věže, upravený text. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019