Harry potter


V knihovně byla tma jako v hrobě|je a Harryho jímala hrů|úza. Rozžehl si svý|ítilnu, aby mezi řadamy|i knih vi|yděl na cestu. Svi|yt lampi|y jakoby|jako by se vznášel ve vzduchu. Odd|dělení s omezeným přístupem bylo ú|ůplně vzadu. Harry opatrně překročil provaz který|provaz, který ony knihy od|dděloval od zbi|ytku knihovny, |knihovny zdvy|ihl lampu a začal číst jejich názvy|i. Příliš mu toho neřekly|i. Vybledlý|ím zlatým pýsmem, |písmem |písmem, které se už odlupovalo, |odlupovalo tam stála slova v jazycích, |jazycích jimž nerozu|mněl. Některé knihy ani žádný název neměli|y. Na jedné z nich byla tmavá skvrna |skvrna, která mu připomně|la krev. Harrymu se zježili|y vlasy na hlavě. Z knih vycházel tichý šepot |šepot, jako by|jakoby věděly|i, že je tu někdo, |někdo kdo tu nemá, |nemá co pohledávat. V tu chvíly|i ticho protrhli|y pronikavé skřeky, |skřeky při nichž Harrymu sti|ydla krev v žilách. Kniha křičela. Spě|ješně ji zaklapl a dal se na útěk. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Harry potter (klíč k řešení)


V knihovně byla tma jako v hroběje a Harryho jímala hrůúza. Rozžehl si svýítilnu, aby mezi řadamyi knih viyděl na cestu. Sviyt lampiy jakobyjako by se vznášel ve vzduchu. Odddělení s omezeným přístupem bylo úůplně vzadu. Harry opatrně překročil provaz kterýprovaz, který ony knihy oddděloval od zbiytku knihovny, knihovny zdvyihl lampu a začal číst jejich názvyi. Příliš mu toho neřeklyi. Vybledlýím zlatým pýsmem, písmem písmem, které se už odlupovalo, odlupovalo tam stála slova v jazycích, jazycích jimž nerozumněl. Některé knihy ani žádný název neměliy. Na jedné z nich byla tmavá skvrna skvrna, která mu připomněla krev. Harrymu se zježiliy vlasy na hlavě. Z knih vycházel tichý šepot šepot, jako byjakoby vědělyi, že je tu někdo, někdo kdo tu nemá, nemá co pohledávat. V tu chvílyi ticho protrhliy pronikavé skřeky, skřeky při nichž Harrymu stiydla krev v žilách. Kniha křičela. Spěješně ji zaklapl a dal se na útěk. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020