Harry potter


V knihovně byla tma jako v hrobě|je a Harryho jímala hrú|ůza. Rozžehl si svý|ítilnu, aby mezi řadami|y knih vi|yděl na cestu. Svy|it lampy|i jako by|jakoby se vznášel ve vzduchu. Odd|dělení s omezeným přístupem bylo ů|úplně vzadu. Harry opatrně překročil provaz který|provaz, který ony knihy odd|děloval od zbi|ytku knihovny |knihovny, zdvi|yhl lampu a začal číst jejich názvi|y. Příliš mu toho neřekli|y. Vybledlí|ým zlatým písmem, |písmem |pýsmem, které se už odlupovalo, |odlupovalo tam stála slova v jazycích |jazycích, jimž nerozumně|l. Některé knihy ani žádný název neměli|y. Na jedné z nich byla tmavá skvrna, |skvrna která mu připo|mněla krev. Harrymu se zježili|y vlasy na hlavě. Z knih vycházel tichý šepot |šepot, jakoby|jako by věděly|i, že je tu někdo, |někdo kdo tu nemá, |nemá co pohledávat. V tu chvíly|i ticho protrhli|y pronikavé skřeky, |skřeky při nichž Harrymu sty|idla krev v žilách. Kniha křičela. Spje|ěšně ji zaklapl a dal se na útěk. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Harry potter (klíč k řešení)


V knihovně byla tma jako v hroběje a Harryho jímala hrúůza. Rozžehl si svýítilnu, aby mezi řadamiy knih viyděl na cestu. Svyit lampyi jako byjakoby se vznášel ve vzduchu. Odddělení s omezeným přístupem bylo ůúplně vzadu. Harry opatrně překročil provaz kterýprovaz, který ony knihy oddděloval od zbiytku knihovny knihovny, zdviyhl lampu a začal číst jejich názviy. Příliš mu toho neřekliy. Vybledlíým zlatým písmem, písmem pýsmem, které se už odlupovalo, odlupovalo tam stála slova v jazycích jazycích, jimž nerozumněl. Některé knihy ani žádný název neměliy. Na jedné z nich byla tmavá skvrna, skvrna která mu připomněla krev. Harrymu se zježiliy vlasy na hlavě. Z knih vycházel tichý šepot šepot, jakobyjako by vědělyi, že je tu někdo, někdo kdo tu nemá, nemá co pohledávat. V tu chvílyi ticho protrhliy pronikavé skřeky, skřeky při nichž Harrymu styidla krev v žilách. Kniha křičela. Spjeěšně ji zaklapl a dal se na útěk. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019