O jazyce


Jazyk je nástrojem dorozu|mně mezi lidmy, |lidmy |lidmi, |lidmi neboť tímto se tato stvoření domlouvají. K domluvě se někdy hodí i jiné osvědčené |osvědčené, starobylé |starobilé |starobylé, a účin|nné nástroje, |nástroje například topůrko, |topůrko polýnko, |polínko, |polínko nebo palice, |palice |palyce, ale ty nemáme vždy s sebou |sebou, takže dost lidí stále ještě používá jazyka. Když nám jazyk nestačí, |nestačí doplníme ho jinými orgány. Klapkami, |Klapkami když na někoho mrkáme |mrkáme, ukazováčkem, |ukazováčkem když si ťukáme na čelo, |čelo bačkorou |bačkorou, když se kopeme pod stolem. Ale jazykem toho z|sdělíme přece jenom nejvíc. Jazyk |Jazyk, kterým mluvíme od ů|útlého mládí, |mládí až do bachratého stáří |stáří, nazí|ýváme jazykem mateřským. Jazykem mateřským jej nazí|ýváme proto, |proto že ji|ím mluvily|i již naši otcové a matky. Rozuměli|měly|mněli bi|yste snad Č|čínštině, t|Turečtině, a|Angličtině, b|Brazilštině či f|Francouzštině bez úmorného učení se?  

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

O jazyce (klíč k řešení)


Jazyk je nástrojem dorozumně mezi lidmy, lidmy lidmi, lidmi neboť tímto se tato stvoření domlouvají. K domluvě se někdy hodí i jiné osvědčené osvědčené, starobylé starobilé starobylé, a účinnné nástroje, nástroje například topůrko, topůrko polýnko, polínko, polínko nebo palice, palice palyce, ale ty nemáme vždy s sebou sebou, takže dost lidí stále ještě používá jazyka. Když nám jazyk nestačí, nestačí doplníme ho jinými orgány. Klapkami, Klapkami když na někoho mrkáme mrkáme, ukazováčkem, ukazováčkem když si ťukáme na čelo, čelo bačkorou bačkorou, když se kopeme pod stolem. Ale jazykem toho zsdělíme přece jenom nejvíc. Jazyk Jazyk, kterým mluvíme od ůútlého mládí, mládí až do bachratého stáří stáří, nazíýváme jazykem mateřským. Jazykem mateřským jej nazíýváme proto, proto že jiím mluvilyi již naši otcové a matky. Rozumělimělymněli biyste snad Ččínštině, tTurečtině, aAngličtině, bBrazilštině či fFrancouzštině bez úmorného učení se?  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019