O jazyce


Jazyk je nástrojem dorozumně| mezi lidmi, |lidmi |lidmy, |lidmy neboť tímto se tato stvoření domlouvají. K domluvě se někdy hodí i jiné osvědčené, |osvědčené starobylé, |starobilé |starobylé a účin|nné nástroje |nástroje, například topůrko, |topůrko polínko |polýnko, |polínko, nebo palyce, |palice |palice, ale ty nemáme vždy s sebou, |sebou takže dost lidí stále ještě používá jazyka. Když nám jazyk nestačí, |nestačí doplníme ho jinými orgány. Klapkami, |Klapkami když na někoho mrkáme, |mrkáme ukazováčkem |ukazováčkem, když si ťukáme na čelo |čelo, bačkorou, |bačkorou když se kopeme pod stolem. Ale jazykem toho s|zdělíme přece jenom nejvíc. Jazyk |Jazyk, kterým mluvíme od ů|útlého mládí, |mládí až do bachratého stáří, |stáří nazí|ýváme jazykem mateřským. Jazykem mateřským jej nazý|íváme proto, |proto že ji|ím mluvily|i již naši otcové a matky. Rozuměly|měli|mněli by|iste snad Č|čínštině, T|turečtině, a|Angličtině, B|brazilštině či F|francouzštině bez úmorného učení se?  

V podtržených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

O jazyce (klíč k řešení)


Jazyk je nástrojem dorozumně mezi lidmi, lidmi lidmy, lidmy neboť tímto se tato stvoření domlouvají. K domluvě se někdy hodí i jiné osvědčené, osvědčené starobylé, starobilé starobylé a účinnné nástroje nástroje, například topůrko, topůrko polínko polýnko, polínko, nebo palyce, palice palice, ale ty nemáme vždy s sebou, sebou takže dost lidí stále ještě používá jazyka. Když nám jazyk nestačí, nestačí doplníme ho jinými orgány. Klapkami, Klapkami když na někoho mrkáme, mrkáme ukazováčkem ukazováčkem, když si ťukáme na čelo čelo, bačkorou, bačkorou když se kopeme pod stolem. Ale jazykem toho szdělíme přece jenom nejvíc. Jazyk Jazyk, kterým mluvíme od ůútlého mládí, mládí až do bachratého stáří, stáří nazíýváme jazykem mateřským. Jazykem mateřským jej nazýíváme proto, proto že jiím mluvilyi již naši otcové a matky. Rozumělymělimněli byiste snad Ččínštině, Tturečtině, aAngličtině, Bbrazilštině či Ffrancouzštině bez úmorného učení se?  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019