Sportování


První vážnější zranění mi přinesla cyklistyka|cyklistika|ciklistika|cyklystika. Když mi bylo asi pět let, |let dostal jsem od rodičů kolo. Tatínek mi vysvětlil |vysvětlil, |visvětlyl, jak se na kole jezdí. Zapo|mněl však na jednu maličkost, |,maličkost nenaučil |mně brzdit. Z|Spočátku mi to nevadilo, |nevadilo ale když jsem se rozjel s|z menš|čího kopce před naším domem, domem bylo zle. Vy|ivrcholením mé dlouhodobé sportovní karijéry|kariéry|karyéry byl li|yžařský vícvik|výcvik|výcvyk. Bylo to v sedmé.|sedmé třídě. Zú|ůčastnil jsem se tehdy týden|nního výcvyku|vícviku|výcviku ve V|vysokých T|tatrách. Poslední den jsme vy|ijeli na náročnější svah, |svah a tak mohli|y ly|ižovat jen ti nejlepší, |nejlepší nejodvážnější. Já byl mezi nimi. Hned při první jízdě |mně však s|zpadla čepice na oči, |oči následoval pád, |pád bezpečnostní vázání nevi|ypnulo a h|Horská S|služba měla pohotovost. Jízda na K|kanadských saních a třídenní|tří denní|třídení poby|it v nemocnici bili|byli|byly rozhodně mý|ím nejvě|čím zážitkem v životě. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Sportování (klíč k řešení)


První vážnější zranění mi přinesla cyklistykacyklistikaciklistikacyklystika. Když mi bylo asi pět let, let dostal jsem od rodičů kolo. Tatínek mi vysvětlil vysvětlil, visvětlyl, jak se na kole jezdí. Zapomněl však na jednu maličkost, ,maličkost nenaučil mně brzdit. ZSpočátku mi to nevadilo, nevadilo ale když jsem se rozjel sz menščího kopce před naším domem, domem bylo zle. Vyivrcholením mé dlouhodobé sportovní karijérykariérykaryéry byl liyžařský vícvikvýcvikvýcvyk. Bylo to v sedmé.sedmé třídě. Zúůčastnil jsem se tehdy týdennního výcvykuvícvikuvýcviku ve Vvysokých Ttatrách. Poslední den jsme vyijeli na náročnější svah, svah a tak mohliy lyižovat jen ti nejlepší, nejlepší nejodvážnější. Já byl mezi nimi. Hned při první jízdě mně však szpadla čepice na oči, oči následoval pád, pád bezpečnostní vázání neviypnulo a hHorská Sslužba měla pohotovost. Jízda na Kkanadských saních a třídennítří dennítřídení pobyit v nemocnici bilibylibyly rozhodně mýím nejvěčím zážitkem v životě. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019