Sportování


První vážnější zranění mi přinesla cyklistyka|ciklistika|cyklystika|cyklistika. Když mi bylo asi pět let, |let dostal jsem od rodičů kolo. Tatínek mi vysvětlil, |vysvětlil |visvětlyl, jak se na kole jezdí. Zapo|mněl však na jednu maličkost, |,maličkost nenaučil |mně brzdit. Z|Spočátku mi to nevadilo |nevadilo, ale když jsem se rozjel z|s menč|šího kopce před naším domem, domem bylo zle. Vy|ivrcholením mé dlouhodobé sportovní karijéry|kariéry|karyéry byl li|yžařský výcvik|vícvik|výcvyk. Bylo to v sedmé|sedmé. třídě. Zů|účastnil jsem se tehdy týden|nního vícviku|výcvyku|výcviku ve V|vysokých T|tatrách. Poslední den jsme vi|yjeli na náročnější svah |svah, a tak mohly|i li|yžovat jen ti nejlepší |nejlepší, nejodvážnější. Já byl mezi nimi. Hned při první jízdě |mně však z|spadla čepice na oči, |oči následoval pád |pád, bezpečnostní vázání nevi|ypnulo a H|horská S|služba měla pohotovost. Jízda na k|Kanadských saních a třídení|třídenní|tří denní poby|it v nemocnici byli|bili|byly rozhodně mý|ím nejvě|čím zážitkem v životě. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Sportování (klíč k řešení)


První vážnější zranění mi přinesla cyklistykaciklistikacyklystikacyklistika. Když mi bylo asi pět let, let dostal jsem od rodičů kolo. Tatínek mi vysvětlil, vysvětlil visvětlyl, jak se na kole jezdí. Zapomněl však na jednu maličkost, ,maličkost nenaučil mně brzdit. ZSpočátku mi to nevadilo nevadilo, ale když jsem se rozjel zs menčšího kopce před naším domem, domem bylo zle. Vyivrcholením mé dlouhodobé sportovní karijérykariérykaryéry byl liyžařský výcvikvícvikvýcvyk. Bylo to v sedmésedmé. třídě. Zůúčastnil jsem se tehdy týdennního vícvikuvýcvykuvýcviku ve Vvysokých Ttatrách. Poslední den jsme viyjeli na náročnější svah svah, a tak mohlyi liyžovat jen ti nejlepší nejlepší, nejodvážnější. Já byl mezi nimi. Hned při první jízdě mně však zspadla čepice na oči, oči následoval pád pád, bezpečnostní vázání neviypnulo a Hhorská Sslužba měla pohotovost. Jízda na kKanadských saních a třídenítřídennítří denní pobyit v nemocnici bylibilibyly rozhodně mýím nejvěčím zážitkem v životě. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019