O Honzovi na zámku


Na kopci u malé vý|ísky stával pustý z|Zámek. Jednou za deště přišel do té vsi|y na noc H|honza. Sotva se o Z|zámku dozvěděl, spěchal|dozvěděl spěchal nahoru. Prošel z|Zámeckou branou a vešel do pokoje. Sundal mokré šaty, ze|šaty, se|šaty ze skříně vi|ytáhl noční košily|i a hup do postele. Hned usnul. Na jednou|Najednou ho probudil hluk. Honza viskočil, a|vyskočil a|vyskočil, a vy|ikoukl na chodbu. Stál tam D|duch v bý|ílém hábi|ytu s lucernou v ruce. Na zemy|i leželi|y moty|ika a lopata. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

O Honzovi na zámku (klíč k řešení)


Na kopci u malé výísky stával pustý zZámek. Jednou za deště přišel do té vsiy na noc Hhonza. Sotva se o Zzámku dozvěděl, spěchaldozvěděl spěchal nahoru. Prošel zZámeckou branou a vešel do pokoje. Sundal mokré šaty, zešaty, sešaty ze skříně viytáhl noční košilyi a hup do postele. Hned usnul. Na jednouNajednou ho probudil hluk. Honza viskočil, avyskočil avyskočil, a vyikoukl na chodbu. Stál tam Dduch v býílém hábiytu s lucernou v ruce. Na zemyi leželiy motyika a lopata. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019