O Honzovi na zámku


Na kopci u malé ví|ýsky stával pustý z|Zámek. Jednou za deště přišel do té vsy|i na noc h|Honza. Sotva se o z|Zámku dozvěděl, spěchal|dozvěděl spěchal nahoru. Prošel z|Zámeckou branou a vešel do pokoje. Sundal mokré šaty, se|šaty, ze|šaty ze skříně vi|ytáhl noční košily|i a hup do postele. Hned usnul. Na jednou|Najednou ho probudil hluk. Honza vyskočil, a|viskočil, a|vyskočil a vi|ykoukl na chodbu. Stál tam D|duch v bý|ílém hábi|ytu s lucernou v ruce. Na zemi|y leželi|y moty|ika a lopata. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

O Honzovi na zámku (klíč k řešení)


Na kopci u malé víýsky stával pustý zZámek. Jednou za deště přišel do té vsyi na noc hHonza. Sotva se o zZámku dozvěděl, spěchaldozvěděl spěchal nahoru. Prošel zZámeckou branou a vešel do pokoje. Sundal mokré šaty, sešaty, zešaty ze skříně viytáhl noční košilyi a hup do postele. Hned usnul. Na jednouNajednou ho probudil hluk. Honza vyskočil, aviskočil, avyskočil a viykoukl na chodbu. Stál tam Dduch v býílém hábiytu s lucernou v ruce. Na zemiy leželiy motyika a lopata. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019