Kapři


Kapři se už před lety doslechli|y, že o Š|štědrém v|Večeru někdy promluvý|í i němá tvář. Misleli|Myslely|Mysleli si pak mezy|i sebou, že ta nejně|mnější ze všech tváří jsou oni. Krávy|i si zabučí kozy|zabučí, kozy si zamečí ovce|zamečí, ovce si zabečí myška|zabečí, myška|zabečí miška si zapy|iští. Ale co kapři.|? Kapři mlčí. Když jsou krávy a kozy němé tváře, co|tváře cojsou potom kapři? A hned potom se kapři prohlížely|i ve vodní hladině a litovali|y jeden druhého. Tlamy|ičky mají růžové a vypadá to, že|to že hnedpromluví ceknou špitnou|promluví, ceknou, špitnou. Ale ono nic. Tak se od té doby|i těší na V|vánoce. Řeknu aspoň dobrou chuť myslí|chuť, myslí si kapr. Špitnu že|Špitnu, že k V|vánočnímu stolu je prostřeno. Pak mohu odejít z tohoto světa, řekl|světa řekl jsem své. Zů|ústalo po mně| aspoň slovo. Nejdůležitější je, když|je když zů|ústane aspoň slovo. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (29 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Kapři (klíč k řešení)


Kapři se už před lety doslechliy, že o Šštědrém vVečeru někdy promluvýí i němá tvář. MisleliMyslelyMysleli si pak mezyi sebou, že ta nejněmnější ze všech tváří jsou oni. Krávyi si zabučí kozyzabučí, kozy si zamečí ovcezamečí, ovce si zabečí myškazabečí, myškazabečí miška si zapyiští. Ale co kapři.? Kapři mlčí. Když jsou krávy a kozy němé tváře, cotváře cojsou potom kapři? A hned potom se kapři prohlíželyi ve vodní hladině a litovaliy jeden druhého. Tlamyičky mají růžové a vypadá to, žeto že hnedpromluví ceknou špitnoupromluví, ceknou, špitnou. Ale ono nic. Tak se od té dobyi těší na Vvánoce. Řeknu aspoň dobrou chuť myslíchuť, myslí si kapr. Špitnu žeŠpitnu, že k Vvánočnímu stolu je prostřeno. Pak mohu odejít z tohoto světa, řeklsvěta řekl jsem své. Zůústalo po mně aspoň slovo. Nejdůležitější je, kdyžje když zůústane aspoň slovo. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019