Detektivové


Těmhle třem klukům ze Stodúlek|stodůlek|Stodůlek neutekla ani mi|yš.letěly|i do školi|y nebo se vlekli|y naz|spátek. I když chodily|i do obchodu nebo na trávu králíkům, jejich|králíkům jejich smisli|smisly|smysly|smysli dávaly|i pozor na to co|to, co se děje kolem nich. Kluci věděli víc, než|víc než by si kdo my|islel. Z bohatých zásob svého pozorování vibírají|vybírají|vybýrají jen to co|to, co opravdu potřebují. Jde hlavně o informace o učitelkách které|učitelkách, které bydlý|bidlí|bydlí ve vsi|y. Kluci potřebují znát místa, kde|města, kde|místa kde rostou nejlepší jahody třešně, a švestky|jahody, třešně a švestky. Informace všeho druhu se sch|sh|zhromažďují a třídí každý den. Ve škole se už dávno ví že|ví, že hoši nes|mně sedět blíz|ísko sebe. Paní učitelky je pravidelně rosa|zsazují, oni si přesto posílají lý|ístečky se s|zprávami. Ty se musí promy|islet během vi|yučování, aby se o přestávkách zby|itečně nezdržovaly|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Detektivové (klíč k řešení)


Těmhle třem klukům ze StodúlekstodůlekStodůlek neutekla ani miyš.letělyi do školiy nebo se vlekliy nazspátek. I když chodilyi do obchodu nebo na trávu králíkům, jejichkrálíkům jejich smislismislysmyslysmysli dávalyi pozor na to coto, co se děje kolem nich. Kluci věděli víc, nežvíc než by si kdo myislel. Z bohatých zásob svého pozorování vibírajívybírajívybýrají jen to coto, co opravdu potřebují. Jde hlavně o informace o učitelkách kteréučitelkách, které bydlýbidlíbydlí ve vsiy. Kluci potřebují znát místa, kdeměsta, kdemísta kde rostou nejlepší jahody třešně, a švestkyjahody, třešně a švestky. Informace všeho druhu se schshzhromažďují a třídí každý den. Ve škole se už dávno ví ževí, že hoši nesmně sedět blízísko sebe. Paní učitelky je pravidelně rosazsazují, oni si přesto posílají lýístečky se szprávami. Ty se musí promyislet během viyučování, aby se o přestávkách zbyitečně nezdržovalyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019