Detektivové


Těmhle třem klukům ze Stodůlek|Stodúlek|stodůlek neutekla ani mi|yš.letěly|i do školi|y nebo se vlekli|y nas|zpátek. I když chodili|y do obchodu nebo na trávu králíkům jejich|králíkům, jejich smisly|smisli|smysli|smysly dávaly|i pozor na to, co|to co se děje kolem nich. Kluci věděli víc, než|víc než by si kdo mi|yslel. Z bohatých zásob svého pozorování vybírají|vybýrají|vibírají jen to co|to, co opravdu potřebují. Jde hlavně o informace o učitelkách které|učitelkách, které bidlí|bydlí|bydlý ve vsi|y. Kluci potřebují znát místa kde|místa, kde|města, kde rostou nejlepší jahody, třešně a švestky|jahody třešně, a švestky. Informace všeho druhu se zh|sh|schromažďují a třídí každý den. Ve škole se už dávno ví, že|ví že hoši nesmně| sedět blíz|ísko sebe. Paní učitelky je pravidelně rozsa|sazují, oni si přesto posílají lí|ýstečky se z|správami. Ty se musí promy|islet během vi|yučování, aby se o přestávkách zbi|ytečně nezdržovali|y. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Detektivové (klíč k řešení)


Těmhle třem klukům ze StodůlekStodúlekstodůlek neutekla ani miyš.letělyi do školiy nebo se vlekliy naszpátek. I když chodiliy do obchodu nebo na trávu králíkům jejichkrálíkům, jejich smislysmislismyslismysly dávalyi pozor na to, coto co se děje kolem nich. Kluci věděli víc, nežvíc než by si kdo miyslel. Z bohatých zásob svého pozorování vybírajívybýrajívibírají jen to coto, co opravdu potřebují. Jde hlavně o informace o učitelkách kteréučitelkách, které bidlíbydlíbydlý ve vsiy. Kluci potřebují znát místa kdemísta, kdeměsta, kde rostou nejlepší jahody, třešně a švestkyjahody třešně, a švestky. Informace všeho druhu se zhshschromažďují a třídí každý den. Ve škole se už dávno ví, ževí že hoši nesmně sedět blízísko sebe. Paní učitelky je pravidelně rozsasazují, oni si přesto posílají líýstečky se zsprávami. Ty se musí promyislet během viyučování, aby se o přestávkách zbiytečně nezdržovaliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019