Letos přišla ..


Letos přišla zy|ima pozdě. Ještě o v|Vánocích nemrzlo a po sněhu nebi|ylo ani památky. Ale v pů|úlce ledna se vše vý|írazně zmně|nilo. Nejdřív se přihnal si|ylný vý|ítr. Ten kácel stromy|i, bral střechy a porážel automobyli|byly|bily. Když se vi|ychřice ukli|ydnila, napadl bílý třpytivý|bílý, třpytivý|bílí, třpytivý sníh. Z něho měli|y radost hlavně děti. Hned vytáhli|y ly|iže, boby a sáňky a vydaly|vydali|vidali se na zasněžené kopce a stráně. Před domem jsme objevily|ili|yly bílé sněhuláky s černými uhlí|ýky místo očí. Kluci se pustili|y do bi|ytvy se sněhovými koulemi|y. Zimní radovánky začaly|i. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Letos přišla .. (klíč k řešení)


Letos přišla zyima pozdě. Ještě o vVánocích nemrzlo a po sněhu nebiylo ani památky. Ale v půúlce ledna se vše výírazně zmněnilo. Nejdřív se přihnal siylný výítr. Ten kácel stromyi, bral střechy a porážel automobylibylybily. Když se viychřice ukliydnila, napadl bílý třpytivýbílý, třpytivýbílí, třpytivý sníh. Z něho měliy radost hlavně děti. Hned vytáhliy lyiže, boby a sáňky a vydalyvydalividali se na zasněžené kopce a stráně. Před domem jsme objevilyiliyly bílé sněhuláky s černými uhlíýky místo očí. Kluci se pustiliy do biytvy se sněhovými koulemiy. Zimní radovánky začalyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019