V lese


Borový|í les roste desítky let. Starostliví|ý lesní hospodáři o něj dobře pečovaly|i a hubili|hubyly|hubyli|hubily škodliví|ý hmi|yz. Stromi|y se jim odmněnily|odměnili|odměnily zdraví|ým dřevem. V prosinci lesníci vyřezali|vyřezaly|viřezali na mí|ýtině mladé stromky. Děti z nich měly|i radost, když je zdobily|i vánočnímy|i ozdobamy|i. Lesní cesty zapadli|y sněhem a u krmelců se objevili|y stopy zvěře. Dělníci motorovími|ýmy|ými pilamy|pilami|pylami poráželi|y lesní velikány. Z jejich dřeva bude vi|yroben náby|itek, papý|ír i hudební nástroje. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

V lese (klíč k řešení)


Borovýí les roste desítky let. Starostlivíý lesní hospodáři o něj dobře pečovalyi a hubilihubylyhubylihubily škodlivíý hmiyz. Stromiy se jim odmněnilyodměniliodměnily zdravíým dřevem. V prosinci lesníci vyřezalivyřezalyviřezali na míýtině mladé stromky. Děti z nich mělyi radost, když je zdobilyi vánočnímyi ozdobamyi. Lesní cesty zapadliy sněhem a u krmelců se objeviliy stopy zvěře. Dělníci motorovímiýmyými pilamypilamipylami poráželiy lesní velikány. Z jejich dřeva bude viyroben nábyitek, papýír i hudební nástroje. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019