Jarní příroda


Už to vypadalo že|vypadalo, že se jaro zapo|mnělo pod sněhovou peřinou. Sluneční paprsky, ale|paprsky ale pomalu přibíraly|i na síle. Sněhové vrstvi|y ubívali|ubývaly|ubývali|ubívaly a mizely|i. Nejdříve vysychaly|visychali|vysychali|vysichaly travnaté meze. Bledulky vztyčily|i své stonky. Brzy|ičko se i první sedmy|ikrásky taje|mně usmívali|y býlými|bílýmy|bílými|bílími tvářičkami|y a první skřivani zas|zpívali|y nad vonící zemí. Údolím pluli|y mraky a kapky deště smyli|smyly|smily zbytky sněhu. Příroda se konečně probouzý|í. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Jarní příroda (klíč k řešení)


Už to vypadalo ževypadalo, že se jaro zapomnělo pod sněhovou peřinou. Sluneční paprsky, alepaprsky ale pomalu přibíralyi na síle. Sněhové vrstviy ubívaliubývalyubývaliubívaly a mizelyi. Nejdříve vysychalyvisychalivysychalivysichaly travnaté meze. Bledulky vztyčilyi své stonky. Brzyičko se i první sedmyikrásky tajemně usmívaliy býlýmibílýmybílýmibílími tvářičkamiy a první skřivani zaszpívaliy nad vonící zemí. Údolím pluliy mraky a kapky deště smylismylysmily zbytky sněhu. Příroda se konečně probouzýí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019