Jarní příroda


Už to vypadalo že|vypadalo, že se jaro zapo|mnělo pod sněhovou peřinou. Sluneční paprsky, ale|paprsky ale pomalu přibíraly|i na síle. Sněhové vrstvi|y ubývaly|ubívali|ubývali|ubívaly a mizeli|y. Nejdříve vysychali|visychali|vysichaly|vysychaly travnaté meze. Bledulky vztyčily|i své stonky. Brzy|ičko se i první sedmi|ykrásky taje|mně usmívaly|i bílými|bílýmy|býlými|bílími tvářičkami|y a první skřivani zas|zpívaly|i nad vonící zemí. Údolím pluly|i mraky a kapky deště smyly|smily|smyli zbytky sněhu. Příroda se konečně probouzí|ý. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Jarní příroda (klíč k řešení)


Už to vypadalo ževypadalo, že se jaro zapomnělo pod sněhovou peřinou. Sluneční paprsky, alepaprsky ale pomalu přibíralyi na síle. Sněhové vrstviy ubývalyubívaliubývaliubívaly a mizeliy. Nejdříve vysychalivisychalivysichalyvysychaly travnaté meze. Bledulky vztyčilyi své stonky. Brzyičko se i první sedmiykrásky tajemně usmívalyi bílýmibílýmybýlýmibílími tvářičkamiy a první skřivani zaszpívalyi nad vonící zemí. Údolím plulyi mraky a kapky deště smylysmilysmyli zbytky sněhu. Příroda se konečně probouzíý. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019