Sestřenice


Sestřenice M|mirka žije ve m|Městě třinci|Třinci. Dědeček a b|Babička žijí v malé V|vesnici, která se jmenuje Vendryně|vendryně. Kousek od třince|Třince je Jablunkov|jablunkov. Teta Ivona|ivona Nováková|novákováP|psa Reka|reka. Naším M|městem protéká Ř|řeka olše|Olše. Kousek za městem se tyčí H|hora Javorový|javorový.V okolí našeho m|Města se nachází spousta v|Vesnic. Jsou tam například Osůvky|osůvky, kojkovice|Kojkovice nebo Nový|nový borek|Borek. Některé děti naší š|Školy v nich bydlí. Například Ž|žák p|Petr Tůma|tůma bydlí v blízké v|Vesničce Dolní|dolní Lišná|lištná. Naše p|Paní U|učitelka L|lenka činčalová|Činčalová bydlí až ve vělopolí|Vělopolí blízko malé obce Stříteže|stříteže. Zdroj: ČINČALOVÁ, Lenka. Pravopis - velká, malá písmena.  

V podtržených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Velká písmena

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Sestřenice (klíč k řešení)


Sestřenice Mmirka žije ve mMěstě třinciTřinci. Dědeček a bBabička žijí v malé Vvesnici, která se jmenuje Vendryněvendryně. Kousek od třinceTřince je Jablunkovjablunkov. Teta Ivonaivona NovákovánovákováPpsa Rekareka. Naším Mměstem protéká Řřeka olšeOlše. Kousek za městem se tyčí Hhora Javorovýjavorový.V okolí našeho mMěsta se nachází spousta vVesnic. Jsou tam například Osůvkyosůvky, kojkoviceKojkovice nebo Novýnový borekBorek. Některé děti naší šŠkoly v nich bydlí. Například Žžák pPetr Tůmatůma bydlí v blízké vVesničce Dolnídolní Lišnálištná. Naše pPaní Uučitelka Llenka činčalováČinčalová bydlí až ve vělopolíVělopolí blízko malé obce Střítežestříteže. Zdroj: ČINČALOVÁ, Lenka. Pravopis - velká, malá písmena.  

Diktáty český jazyk > Velká písmena

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019