Vzduch


Ó ti|Ó, ti ptáci musí trpě|jet. Neumývejte, občané svá|Neumývejte, občané, svá|Neumývejte, občané svá auta u potoků. Severní Čechy ty|Severní Čechy, ty jsou znečištěné. Lidé zdá se mi přírodu|Lidé, zdá se mi, přírodu|Lidé, zdá se mi přírodu|Lidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří. Knihy, ty|Knihy ty jsou zdrojem informací z ekologye|ije|ie|yje. Rostliny, ty|Rostliny ty musíme chránit. Plí|ýtvat vodou se, podle|se podle mého názoru, nemá|názoru nemá. V Krkonoších, tam|V Krkonoších tam je hodně krásných stromů. Ukliď, Petře, ty|Ukliď, Petře ty|Ukliď Petře, ty|Ukliď Petře ty odpadky.Ten vzduch, ten|vzduch ten je ale|je, ale čistý. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Ó tiÓ, ti ptáci musí trpějet. Neumývejte, občané sváNeumývejte, občané, sváNeumývejte, občané svá auta u potoků. Severní Čechy tySeverní Čechy, ty jsou znečištěné. Lidé zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří. Knihy, tyKnihy ty jsou zdrojem informací z ekologyeijeieyje. Rostliny, tyRostliny ty musíme chránit. Plíýtvat vodou se, podlese podle mého názoru, nemánázoru nemá. V Krkonoších, tamV Krkonoších tam je hodně krásných stromů. Ukliď, Petře, tyUkliď, Petře tyUkliď Petře, tyUkliď Petře ty odpadky.Ten vzduch, tenvzduch ten je aleje, ale čistý. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018