Vzduch


Ó ti|Ó, ti ptáci musí trpje|ět.Ten vzduch ten|vzduch, ten je, ale|je ale čistý. Plý|ítvat vodou se podle|se, podle mého názoru, nemá|názoru nemá. V Krkonoších, tam|V Krkonoších tam je hodně krásných stromů. Knihy, ty|Knihy ty jsou zdrojem informací z ekologye|yje|ije|ie. Rostliny, ty|Rostliny ty musíme chránit. Lidé, zdá se mi, přírodu|Lidé, zdá se mi, přírodu|Lidé, zdá se mi přírodu|Lidé zdá se mi přírodu příliš nešetří. Ukliď Petře, ty|Ukliď, Petře, ty|Ukliď, Petře ty|Ukliď Petře ty odpadky. Severní Čechy, ty|Severní Čechy ty jsou znečištěné. Neumývejte, občané svá|Neumývejte, občané, svá|Neumývejte, občané svá auta u potoků. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Ó tiÓ, ti ptáci musí trpjeět.Ten vzduch tenvzduch, ten je, aleje ale čistý. Plýítvat vodou se podlese, podle mého názoru, nemánázoru nemá. V Krkonoších, tamV Krkonoších tam je hodně krásných stromů. Knihy, tyKnihy ty jsou zdrojem informací z ekologyeyjeijeie. Rostliny, tyRostliny ty musíme chránit. Lidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi příroduLidé zdá se mi přírodu příliš nešetří. Ukliď Petře, tyUkliď, Petře, tyUkliď, Petře tyUkliď Petře ty odpadky. Severní Čechy, tySeverní Čechy ty jsou znečištěné. Neumývejte, občané sváNeumývejte, občané, sváNeumývejte, občané svá auta u potoků. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018