Vzduch


Rostliny ty|Rostliny, ty musíme chránit. Knihy, ty|Knihy ty jsou zdrojem informací z ekologije|ye|yje|ie.Ten vzduch, ten|vzduch ten je, ale|je ale čistý. Lidé zdá se mi přírodu|Lidé, zdá se mi, přírodu|Lidé, zdá se mi přírodu|Lidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří. Severní Čechy, ty|Severní Čechy ty jsou znečištěné. Neumývejte, občané, svá|Neumývejte, občané svá|Neumývejte, občané svá auta u potoků. Ukliď, Petře ty|Ukliď Petře ty|Ukliď, Petře, ty|Ukliď Petře, ty odpadky. Plí|ýtvat vodou se, podle|se podle mého názoru nemá|názoru, nemá. V Krkonoších tam|V Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Ó, ti|Ó ti ptáci musí trpě|jet. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Rostliny tyRostliny, ty musíme chránit. Knihy, tyKnihy ty jsou zdrojem informací z ekologijeyeyjeie.Ten vzduch, tenvzduch ten je, aleje ale čistý. Lidé zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří. Severní Čechy, tySeverní Čechy ty jsou znečištěné. Neumývejte, občané, sváNeumývejte, občané sváNeumývejte, občané svá auta u potoků. Ukliď, Petře tyUkliď Petře tyUkliď, Petře, tyUkliď Petře, ty odpadky. Plíýtvat vodou se, podlese podle mého názoru nemánázoru, nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Ó, tiÓ ti ptáci musí trpějet. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018