Vzduch


Plí|ýtvat vodou se, podle|se podle mého názoru nemá|názoru, nemá. V Krkonoších tam|V Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Neumývejte, občané, svá|Neumývejte, občané svá|Neumývejte, občané svá auta u potoků. Rostliny, ty|Rostliny ty musíme chránit. Severní Čechy ty|Severní Čechy, ty jsou znečištěné.Ten vzduch, ten|vzduch ten je, ale|je ale čistý. Knihy, ty|Knihy ty jsou zdrojem informací z ekologye|yje|ije|ie. Ukliď Petře, ty|Ukliď, Petře, ty|Ukliď, Petře ty|Ukliď Petře ty odpadky. Ó ti|Ó, ti ptáci musí trpě|jet. Lidé, zdá se mi, přírodu|Lidé, zdá se mi přírodu|Lidé, zdá se mi, přírodu|Lidé zdá se mi přírodu příliš nešetří. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (15 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Plíýtvat vodou se, podlese podle mého názoru nemánázoru, nemá. V Krkonoších tamV Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Neumývejte, občané, sváNeumývejte, občané sváNeumývejte, občané svá auta u potoků. Rostliny, tyRostliny ty musíme chránit. Severní Čechy tySeverní Čechy, ty jsou znečištěné.Ten vzduch, tenvzduch ten je, aleje ale čistý. Knihy, tyKnihy ty jsou zdrojem informací z ekologyeyjeijeie. Ukliď Petře, tyUkliď, Petře, tyUkliď, Petře tyUkliď Petře ty odpadky. Ó tiÓ, ti ptáci musí trpějet. Lidé, zdá se mi, příroduLidé, zdá se mi příroduLidé, zdá se mi, příroduLidé zdá se mi přírodu příliš nešetří. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018