Životní prostředí


Životní prostředí neničí pouze auta ale i|auta, ale i|auta ale, i mnohé velké továrny které|továrny, které vypouštějí do ovs|zduší různé škodliviny|škodlyviny|škodlivyny. Člověk ničí přírodu protože|přírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťuje|půdy znečišťuje životní prostředí a|prostředí, a využívá přírodní zdroje. Měli|y bychom si uvědomit, že|uvědomit že nejsme na z|Zemi sami, a že|sami a, že|sami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostli|ynám a živočichú|ům. V tropických, deštných|tropických deštných pralesý|ích žije |mněř devadesátprocent|devadesát procent všech živočišných a rostlin|nných druhů světa, avšak|světa avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


Životní prostředí neničí pouze auta ale iauta, ale iauta ale, i mnohé velké továrny kterétovárny, které vypouštějí do ovszduší různé škodlivinyškodlyvinyškodlivyny. Člověk ničí přírodu protožepřírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťujepůdy znečišťuje životní prostředí aprostředí, a využívá přírodní zdroje. Měliy bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na zZemi sami, a žesami a, žesami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostliynám a živočichúům. V tropických, deštnýchtropických deštných pralesýích žije mněř devadesátprocentdevadesát procent všech živočišných a rostlinnných druhů světa, avšaksvěta avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018