Životní prostředí


V tropických deštných|tropických, deštných pralesí|ých žije |mněř devadesátprocent|devadesát procent všech živočišných a rostlin|nných druhů světa avšak|světa, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. Člověk ničí přírodu, protože|přírodu protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťuje|půdy znečišťuje životní prostředí, a|prostředí a využívá přírodní zdroje.Životní prostředí neničí pouze auta ale i|auta ale, i|auta, ale i mnohé velké továrny, které|továrny které vypouštějí do ovz|sduší různé škodliviny|škodlyviny|škodlivyny. Měly|i bychom si uvědomit, že|uvědomit že nejsme na Z|zemi sami a, že|sami a že|sami, a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostli|ynám a živočichú|ům. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


V tropických deštnýchtropických, deštných pralesíých žije mněř devadesátprocentdevadesát procent všech živočišných a rostlinnných druhů světa avšaksvěta, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. Člověk ničí přírodu, protožepřírodu protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťujepůdy znečišťuje životní prostředí, aprostředí a využívá přírodní zdroje.Životní prostředí neničí pouze auta ale iauta ale, iauta, ale i mnohé velké továrny, kterétovárny které vypouštějí do ovzsduší různé škodlivinyškodlyvinyškodlivyny. Mělyi bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na Zzemi sami a, žesami a žesami, a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostliynám a živočichúům. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018