Životní prostředí


V tropických, deštných|tropických deštných pralesý|ích žije |mněř devadesát procent|devadesátprocent všech živočišných a rostlin|nných druhů světa avšak|světa, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. Měly|i bychom si uvědomit že|uvědomit, že nejsme na Z|zemi sami a, že|sami a že|sami, a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostli|ynám a živočichů|úm.Životní prostředí neničí pouze auta ale i|auta, ale i|auta ale, i mnohé velké továrny, které|továrny které vypouštějí do ovs|zduší různé škodliviny|škodlivyny|škodlyviny. Člověk ničí přírodu protože|přírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťuje|půdy znečišťuje životní prostředí a|prostředí, a využívá přírodní zdroje. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


V tropických, deštnýchtropických deštných pralesýích žije mněř devadesát procentdevadesátprocent všech živočišných a rostlinnných druhů světa avšaksvěta, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. Mělyi bychom si uvědomit žeuvědomit, že nejsme na Zzemi sami a, žesami a žesami, a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostliynám a živočichůúm.Životní prostředí neničí pouze auta ale iauta, ale iauta ale, i mnohé velké továrny, kterétovárny které vypouštějí do ovszduší různé škodlivinyškodlivynyškodlyviny. Člověk ničí přírodu protožepřírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťujepůdy znečišťuje životní prostředí aprostředí, a využívá přírodní zdroje. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018