Životní prostředí


Životní prostředí neničí pouze auta ale, i|auta ale i|auta, ale i mnohé velké továrny které|továrny, které vypouštějí do ovz|sduší různé škodlivyny|škodliviny|škodlyviny. Člověk ničí přírodu, protože|přírodu protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy znečišťuje|půdy, znečišťuje životní prostředí a|prostředí, a využívá přírodní zdroje. Měly|i bychom si uvědomit, že|uvědomit že nejsme na z|Zemi sami a, že|sami, a že|sami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostly|inám a živočichů|úm. V tropických, deštných|tropických deštných pralesí|ých žije |mněř devadesát procent|devadesátprocent všech živočišných a rostlin|nných druhů světa avšak|světa, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


Životní prostředí neničí pouze auta ale, iauta ale iauta, ale i mnohé velké továrny kterétovárny, které vypouštějí do ovzsduší různé škodlivynyškodlivinyškodlyviny. Člověk ničí přírodu, protožepřírodu protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy znečišťujepůdy, znečišťuje životní prostředí aprostředí, a využívá přírodní zdroje. Mělyi bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na zZemi sami a, žesami, a žesami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostlyinám a živočichůúm. V tropických, deštnýchtropických deštných pralesíých žije mněř devadesát procentdevadesátprocent všech živočišných a rostlinnných druhů světa avšaksvěta, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018