Jižní ?merika


mamy|inka by|ila členn|nkou s|Sokola, donedávna jsem to nevě|jeděl, mně| se to netýká, obloha byla te|mně modrá, bránil my|i v odchodu, vi|ykroč s|mněleji, připlí|ýžil se potajmu, ví|ýla A|amálka, kontinent J|jižní a|Amerika, s|zpaměti to neumím, s|zhluboka si povs|zdechl, nemluv|f tak nahlas, známně|jší operní z|spěvák, zatočte do prava|doprava, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (22 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Jižní ?merika (klíč k řešení)


mamyinka byila člennnkou sSokola, donedávna jsem to nevějeděl, mně se to netýká, obloha byla temně modrá, bránil myi v odchodu, viykroč smněleji, připlíýžil se potajmu, víýla Aamálka, kontinent Jjižní aAmerika, szpaměti to neumím, szhluboka si povszdechl, nemluvf tak nahlas, známnější operní zspěvák, zatočte do pravadoprava, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019