?eřadit se ..


z|spěchovat, s|zezvat, s|zetlívat, z|sdílet, s|zformovat,s|zeřadit se, s|zchoulit se, s|zcelit, s|zkalit, z|skloubit, z|sharmonizovat, z|srotit se, z|smírat, z|smýlit se, z|sesmolit, s|zpříznit, s|zebrat, s|zhrabat, z|servat, z|sjíždět se, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?eřadit se .. (klíč k řešení)


zspěchovat, szezvat, szetlívat, zsdílet, szformovat,szeřadit se, szchoulit se, szcelit, szkalit, zskloubit, zsharmonizovat, zsrotit se, zsmírat, zsmýlit se, zsesmolit, szpříznit, szebrat, szhrabat, zservat, zsjíždět se, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018