?eřadit se ..


s|zformovat, s|zhrabat, s|zrotit se, z|sharmonizovat, s|zjíždět se, s|zpěchovat, z|skalit, s|zesmolit,z|seřadit se, s|zmírat, s|zdílet, s|zcelit, s|zebrat, s|zkloubit, s|zervat, z|sezvat, z|smýlit se, s|zchoulit se, s|zpříznit, s|zetlívat, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?eřadit se .. (klíč k řešení)


szformovat, szhrabat, szrotit se, zsharmonizovat, szjíždět se, szpěchovat, zskalit, szesmolit,zseřadit se, szmírat, szdílet, szcelit, szebrat, szkloubit, szervat, zsezvat, zsmýlit se, szchoulit se, szpříznit, szetlívat, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018