?eřadit se ..


z|skloubit, z|schoulit se, s|zharmonizovat, s|zetlívat, z|sdílet, s|zkalit, z|spěchovat, z|shrabat, s|zrotit se, s|zebrat, s|zesmolit, s|zcelit, s|zpříznit, z|smírat,s|zeřadit se, s|zmýlit se, s|zformovat, s|zezvat, s|zjíždět se, z|servat, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.04.2018

 

?eřadit se .. (klíč k řešení)


zskloubit, zschoulit se, szharmonizovat, szetlívat, zsdílet, szkalit, zspěchovat, zshrabat, szrotit se, szebrat, szesmolit, szcelit, szpříznit, zsmírat,szeřadit se, szmýlit se, szformovat, szezvat, szjíždět se, zservat, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.04.2018