?eřadit se ..


z|sformovat, z|smýlit se, s|zcelit, s|zesmolit, z|sdílet, z|spěchovat, z|skloubit, z|servat, z|sharmonizovat, s|zchoulit se, z|sezvat, s|zebrat, s|zetlívat,s|zeřadit se, z|srotit se, s|zpříznit, z|smírat, z|sjíždět se, s|zhrabat, z|skalit, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?eřadit se .. (klíč k řešení)


zsformovat, zsmýlit se, szcelit, szesmolit, zsdílet, zspěchovat, zskloubit, zservat, zsharmonizovat, szchoulit se, zsezvat, szebrat, szetlívat,szeřadit se, zsrotit se, szpříznit, zsmírat, zsjíždět se, szhrabat, zskalit, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018