Prázdná slu?ka od banánu..


mramorový sloup|b, velká hloub|pka jezera, mísy plné ryb|p a zeleniny, můstek přes příkob|p, z deště pod okab|p, mohutný dub|p, stříp|bky rozbité sklenice, krýt ústup|b, výrob|pky na export, mladá lip|bka se zelenými výhony, připravený oštěp|b, biskup|b Vojtěch, hladový sup|b na poušti, krabička skleněných ozdob|p, rychlý jestřáp|b, čerstvé drůp|bky, mnoho chyp|b, p|bky plné obilí,Prázdná slub|pka od banánu, z líce obrátit na rup|b, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  10.07.2020

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


mramorový sloupb, velká hloubpka jezera, mísy plné rybp a zeleniny, můstek přes příkobp, z deště pod okabp, mohutný dubp, střípbky rozbité sklenice, krýt ústupb, výrobpky na export, mladá lipbka se zelenými výhony, připravený oštěpb, biskupb Vojtěch, hladový supb na poušti, krabička skleněných ozdobp, rychlý jestřápb, čerstvé drůpbky, mnoho chypb, pbky plné obilí,Prázdná slubpka od banánu, z líce obrátit na rupb, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  10.07.2020