Prázdná slu?ka od banánu..


mnoho chyb|p, rychlý jestřáp|b, mísy plné ryb|p a zeleniny, mramorový sloup|b, připravený oštěb|p, z líce obrátit na rup|b, mladá lib|pka se zelenými výhony, krýt ústub|p, stříp|bky rozbité sklenice,Prázdná slup|bka od banánu, hladový sub|p na poušti, krabička skleněných ozdop|b, mohutný dup|b, výrob|pky na export, čerstvé drůp|bky, biskup|b Vojtěch, velká hloub|pka jezera, můstek přes příkop|b, p|bky plné obilí, z deště pod okab|p, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


mnoho chybp, rychlý jestřápb, mísy plné rybp a zeleniny, mramorový sloupb, připravený oštěbp, z líce obrátit na rupb, mladá libpka se zelenými výhony, krýt ústubp, střípbky rozbité sklenice,Prázdná slupbka od banánu, hladový subp na poušti, krabička skleněných ozdopb, mohutný dupb, výrobpky na export, čerstvé drůpbky, biskupb Vojtěch, velká hloubpka jezera, můstek přes příkopb, pbky plné obilí, z deště pod okabp, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018