Prázdná slu?ka od banánu..


velká hloub|pka jezera, hladový sub|p na poušti, stříp|bky rozbité sklenice, mohutný dup|b, mladá lib|pka se zelenými výhony, b|pky plné obilí, výrop|bky na export, připravený oštěp|b, můstek přes příkob|p, z líce obrátit na rub|p, mramorový sloub|p,Prázdná slub|pka od banánu, rychlý jestřáb|p, mnoho chyp|b, krýt ústub|p, z deště pod okap|b, biskub|p Vojtěch, čerstvé drůp|bky, mísy plné ryp|b a zeleniny, krabička skleněných ozdob|p, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


velká hloubpka jezera, hladový subp na poušti, střípbky rozbité sklenice, mohutný dupb, mladá libpka se zelenými výhony, bpky plné obilí, výropbky na export, připravený oštěpb, můstek přes příkobp, z líce obrátit na rubp, mramorový sloubp,Prázdná slubpka od banánu, rychlý jestřábp, mnoho chypb, krýt ústubp, z deště pod okapb, biskubp Vojtěch, čerstvé drůpbky, mísy plné rypb a zeleniny, krabička skleněných ozdobp, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019