Prázdná slu?ka od banánu..


Prázdná slup|bka od banánu, hladový sub|p na poušti, mnoho chyp|b, biskub|p Vojtěch, krýt ústup|b, rychlý jestřáb|p, mladá lib|pka se zelenými výhony, velká hloup|bka jezera, mramorový sloup|b, z deště pod okap|b, čerstvé drůp|bky, z líce obrátit na rup|b, připravený oštěp|b, krabička skleněných ozdob|p, mohutný dub|p, výrob|pky na export, mísy plné ryp|b a zeleniny, stříp|bky rozbité sklenice, b|pky plné obilí, můstek přes příkob|p, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


Prázdná slupbka od banánu, hladový subp na poušti, mnoho chypb, biskubp Vojtěch, krýt ústupb, rychlý jestřábp, mladá libpka se zelenými výhony, velká hloupbka jezera, mramorový sloupb, z deště pod okapb, čerstvé drůpbky, z líce obrátit na rupb, připravený oštěpb, krabička skleněných ozdobp, mohutný dubp, výrobpky na export, mísy plné rypb a zeleniny, střípbky rozbité sklenice, bpky plné obilí, můstek přes příkobp, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019