Prázdná slu?ka od banánu..


můstek přes příkop|b, mramorový sloub|p, mohutný dub|p,Prázdná slup|bka od banánu, rychlý jestřáp|b, z líce obrátit na rup|b, mladá lib|pka se zelenými výhony, krabička skleněných ozdop|b, mísy plné ryp|b a zeleniny, biskub|p Vojtěch, hladový sup|b na poušti, krýt ústup|b, b|pky plné obilí, mnoho chyb|p, výrob|pky na export, připravený oštěp|b, čerstvé drůp|bky, velká hloup|bka jezera, stříb|pky rozbité sklenice, z deště pod okap|b, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


můstek přes příkopb, mramorový sloubp, mohutný dubp,Prázdná slupbka od banánu, rychlý jestřápb, z líce obrátit na rupb, mladá libpka se zelenými výhony, krabička skleněných ozdopb, mísy plné rypb a zeleniny, biskubp Vojtěch, hladový supb na poušti, krýt ústupb, bpky plné obilí, mnoho chybp, výrobpky na export, připravený oštěpb, čerstvé drůpbky, velká hloupbka jezera, stříbpky rozbité sklenice, z deště pod okapb, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018