Prázdná slu?ka od banánu..


Prázdná slub|pka od banánu, mramorový sloup|b, z líce obrátit na rub|p, hladový sup|b na poušti, mladá lip|bka se zelenými výhony, můstek přes příkob|p, biskub|p Vojtěch, mnoho chyb|p, krýt ústub|p, výrop|bky na export, rychlý jestřáp|b, mísy plné ryp|b a zeleniny, mohutný dup|b, stříp|bky rozbité sklenice, čerstvé drůp|bky, z deště pod okap|b, p|bky plné obilí, krabička skleněných ozdop|b, připravený oštěb|p, velká hloub|pka jezera, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


Prázdná slubpka od banánu, mramorový sloupb, z líce obrátit na rubp, hladový supb na poušti, mladá lipbka se zelenými výhony, můstek přes příkobp, biskubp Vojtěch, mnoho chybp, krýt ústubp, výropbky na export, rychlý jestřápb, mísy plné rypb a zeleniny, mohutný dupb, střípbky rozbité sklenice, čerstvé drůpbky, z deště pod okapb, pbky plné obilí, krabička skleněných ozdopb, připravený oštěbp, velká hloubpka jezera, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018