Prázdná slu?ka od banánu..


připravený oštěp|b,Prázdná slub|pka od banánu, rychlý jestřáp|b, čerstvé drůb|pky, z líce obrátit na rub|p, hladový sup|b na poušti, mramorový sloub|p, z deště pod okap|b, mladá lib|pka se zelenými výhony, mnoho chyp|b, můstek přes příkop|b, krabička skleněných ozdob|p, výrop|bky na export, velká hloub|pka jezera, mísy plné ryp|b a zeleniny, krýt ústup|b, stříb|pky rozbité sklenice, biskup|b Vojtěch, b|pky plné obilí, mohutný dup|b, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


připravený oštěpb,Prázdná slubpka od banánu, rychlý jestřápb, čerstvé drůbpky, z líce obrátit na rubp, hladový supb na poušti, mramorový sloubp, z deště pod okapb, mladá libpka se zelenými výhony, mnoho chypb, můstek přes příkopb, krabička skleněných ozdobp, výropbky na export, velká hloubpka jezera, mísy plné rypb a zeleniny, krýt ústupb, stříbpky rozbité sklenice, biskupb Vojtěch, bpky plné obilí, mohutný dupb, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019