Prázdná slu?ka od banánu..


hladový sup|b na poušti, rychlý jestřáp|b, z deště pod okab|p, z líce obrátit na rub|p, biskup|b Vojtěch, p|bky plné obilí, mísy plné ryb|p a zeleniny, připravený oštěb|p, krýt ústup|b, krabička skleněných ozdop|b, mohutný dub|p, můstek přes příkop|b, čerstvé drůb|pky,Prázdná slup|bka od banánu, stříb|pky rozbité sklenice, výrob|pky na export, mramorový sloup|b, velká hloup|bka jezera, mladá lib|pka se zelenými výhony, mnoho chyb|p, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


hladový supb na poušti, rychlý jestřápb, z deště pod okabp, z líce obrátit na rubp, biskupb Vojtěch, pbky plné obilí, mísy plné rybp a zeleniny, připravený oštěbp, krýt ústupb, krabička skleněných ozdopb, mohutný dubp, můstek přes příkopb, čerstvé drůbpky,Prázdná slupbka od banánu, stříbpky rozbité sklenice, výrobpky na export, mramorový sloupb, velká hloupbka jezera, mladá libpka se zelenými výhony, mnoho chybp, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018