Prázdná slu?ka od banánu..


stříb|pky rozbité sklenice,Prázdná slup|bka od banánu, hladový sup|b na poušti, krabička skleněných ozdop|b, rychlý jestřáb|p, čerstvé drůp|bky, velká hloub|pka jezera, krýt ústup|b, mohutný dub|p, biskup|b Vojtěch, připravený oštěb|p, z líce obrátit na rub|p, b|pky plné obilí, mramorový sloub|p, mísy plné ryp|b a zeleniny, výrop|bky na export, mladá lib|pka se zelenými výhony, mnoho chyp|b, můstek přes příkop|b, z deště pod okap|b, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (20 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


stříbpky rozbité sklenice,Prázdná slupbka od banánu, hladový supb na poušti, krabička skleněných ozdopb, rychlý jestřábp, čerstvé drůpbky, velká hloubpka jezera, krýt ústupb, mohutný dubp, biskupb Vojtěch, připravený oštěbp, z líce obrátit na rubp, bpky plné obilí, mramorový sloubp, mísy plné rypb a zeleniny, výropbky na export, mladá libpka se zelenými výhony, mnoho chypb, můstek přes příkopb, z deště pod okapb, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018