Od hor hřm?lo ..


Hrad strm|ěl na skále, od hor hřm|ělo, obloha ztemě|la, žák rozum|ěl výkladu, déšť šumě|l, setmě|lo se rychle, dítě nesmě|lo samo přes vozovku, starý muž osamě|l, matka mě|la pravdu, kůže mu zjemě|la, ohromě| se divil, jedli střídm|ě, působilo to dojemě|, vystupuje sebevědomě|, bylo mi příjem|ě, vzájem|ě se uznávali, mluví rozum|ě, hladila jemě|, zdraví upřím|ě, jednal duchapřítomě|, zřejmě| lhal, náram|ě se to povedlo, tvářil se nepřítom|ě, klamal nás vědomě|. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha zteměla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjeměla, ohromě se divil, jedli střídmě, působilo to dojemě, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjemě, vzájemě se uznávali, mluví rozumě, hladila jemě, zdraví upřímě, jednal duchapřítomě, zřejmě lhal, náramě se to povedlo, tvářil se nepřítomě, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018