Od hor hřm?lo ..


Hrad strmě|l na skále, od hor hřmě|lo, obloha ztem|ěla, žák rozum|ěl výkladu, déšť šumě|l, setmě|lo se rychle, dítě nesmě|lo samo přes vozovku, starý muž osamě|l, matka m|ěla pravdu, kůže mu zjem|ěla, ohromě| se divil, jedli střídm|ě, působilo to dojemě|, vystupuje sebevědomě|, bylo mi příjem|ě, vzájem|ě se uznávali, mluví rozumě|, hladila jemě|, zdraví upřím|ě, jednal duchapřítom|ě, zřejm|ě lhal, náramě| se to povedlo, tvářil se nepřítomě|, klamal nás vědom|ě. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha zteměla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjeměla, ohromě se divil, jedli střídmě, působilo to dojemě, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjemě, vzájemě se uznávali, mluví rozumě, hladila jemě, zdraví upřímě, jednal duchapřítomě, zřejmě lhal, náramě se to povedlo, tvářil se nepřítomě, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018