Od hor hřm?lo ..


Hrad strmě|l na skále, od hor hřm|ělo, obloha ztemě|la, žák rozum|ěl výkladu, déšť šum|ěl, setmě|lo se rychle, dítě nesm|ělo samo přes vozovku, starý muž osamě|l, matka m|ěla pravdu, kůže mu zjemě|la, ohrom|ě se divil, jedli střídmě|, působilo to dojem|ě, vystupuje sebevědomě|, bylo mi příjemě|, vzájem|ě se uznávali, mluví rozumě|, hladila jem|ě, zdraví upřímě|, jednal duchapřítom|ě, zřejm|ě lhal, náram|ě se to povedlo, tvářil se nepřítomě|, klamal nás vědomě|. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha zteměla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjeměla, ohromě se divil, jedli střídmě, působilo to dojemě, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjemě, vzájemě se uznávali, mluví rozumě, hladila jemě, zdraví upřímě, jednal duchapřítomě, zřejmě lhal, náramě se to povedlo, tvářil se nepřítomě, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018