Od hor hřm?lo ..


Hrad strmě|l na skále, od hor hřm|ělo, obloha ztemě|la, žák rozum|ěl výkladu, déšť šum|ěl, setmě|lo se rychle, dítě nesmě|lo samo přes vozovku, starý muž osam|ěl, matka m|ěla pravdu, kůže mu zjem|ěla, ohrom|ě se divil, jedli střídm|ě, působilo to dojem|ě, vystupuje sebevědomě|, bylo mi příjem|ě, vzájemě| se uznávali, mluví rozum|ě, hladila jem|ě, zdraví upřímě|, jednal duchapřítom|ě, zřejmě| lhal, náram|ě se to povedlo, tvářil se nepřítomě|, klamal nás vědom|ě. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha zteměla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjeměla, ohromě se divil, jedli střídmě, působilo to dojemě, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjemě, vzájemě se uznávali, mluví rozumě, hladila jemě, zdraví upřímě, jednal duchapřítomě, zřejmě lhal, náramě se to povedlo, tvářil se nepřítomě, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019