Ob?t dvůr ...


obě|jema rukama, vynálezci a obě|jevitelé, chutný obě|jed, obě|jedvali doma, zakázaný vě|jezd, obje|ětavý lékař, obje|ěvil Ameriku, vě|jet do garáže,Obě|jet dvůr, obě|jeti násilí, obě|jel celé město, obje|ědnávka zboží, obě|jednal limonádu, obě|jemný balík, krevní obje|ěh, matčino obě|jetí, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (16 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


obějema rukama, vynálezci a obějevitelé, chutný obějed, obějedvali doma, zakázaný vějezd, objeětavý lékař, objeěvil Ameriku, vějet do garáže,Obějet dvůr, obějeti násilí, obějel celé město, objeědnávka zboží, obějednal limonádu, obějemný balík, krevní objeěh, matčino obějetí, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019