Ob?t dvůr ...


obě|jeti násilí, zakázaný vje|ězd, chutný obě|jed, obje|ěl celé město, vynálezci a obě|jevitelé, matčino obje|ětí, obě|jema rukama,Obje|ět dvůr, obje|ědvali doma, obje|ědnal limonádu, obě|jetavý lékař, obje|ědnávka zboží, obě|jevil Ameriku, obě|jemný balík, krevní obě|jeh, vě|jet do garáže, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (16 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


obějeti násilí, zakázaný vjeězd, chutný obějed, objeěl celé město, vynálezci a obějevitelé, matčino objeětí, obějema rukama,Objeět dvůr, objeědvali doma, objeědnal limonádu, obějetavý lékař, objeědnávka zboží, obějevil Ameriku, obějemný balík, krevní obějeh, vějet do garáže, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019