Ob?t dvůr ...


obě|jedvali doma, krevní obě|jeh, vynálezci a obje|ěvitelé, obě|jeti násilí, obě|jel celé město, matčino obje|ětí, obje|ěma rukama, zakázaný vje|ězd, obje|ětavý lékař, obě|jevil Ameriku, obje|ěmný balík, chutný obje|ěd,Obě|jet dvůr, vje|ět do garáže, obě|jednávka zboží, obje|ědnal limonádu, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (16 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


obějedvali doma, krevní obějeh, vynálezci a objeěvitelé, obějeti násilí, obějel celé město, matčino objeětí, objeěma rukama, zakázaný vjeězd, objeětavý lékař, obějevil Ameriku, objeěmný balík, chutný objeěd,Obějet dvůr, vjeět do garáže, obějednávka zboží, objeědnal limonádu, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019