Ob?t dvůr ...


zakázaný vě|jezd, matčino obje|ětí, obje|ěma rukama, obě|jel celé město, obě|jetavý lékař, vje|ět do garáže, obě|jeti násilí, krevní obje|ěh, obě|jedvali doma, chutný obje|ěd, obě|jednal limonádu, obje|ědnávka zboží, obě|jevil Ameriku, vynálezci a obje|ěvitelé, obě|jemný balík,Obě|jet dvůr, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (16 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


zakázaný vějezd, matčino objeětí, objeěma rukama, obějel celé město, obějetavý lékař, vjeět do garáže, obějeti násilí, krevní objeěh, obějedvali doma, chutný objeěd, obějednal limonádu, objeědnávka zboží, obějevil Ameriku, vynálezci a objeěvitelé, obějemný balík,Obějet dvůr, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019