Ob?t dvůr ...


obě|jednávka zboží, obje|ětavý lékař, vynálezci a obě|jevitelé, obě|jeti násilí, obje|ědvali doma, obje|ěma rukama, zakázaný vě|jezd, krevní obě|jeh,Obje|ět dvůr, vje|ět do garáže, obě|jel celé město, obě|jednal limonádu, matčino obje|ětí, chutný obě|jed, obě|jemný balík, obě|jevil Ameriku, 

V podtržených částech vyberte správné řešení (16 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


obějednávka zboží, objeětavý lékař, vynálezci a obějevitelé, obějeti násilí, objeědvali doma, objeěma rukama, zakázaný vějezd, krevní obějeh,Objeět dvůr, vjeět do garáže, obějel celé město, obějednal limonádu, matčino objeětí, chutný obějed, obějemný balík, obějevil Ameriku, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020