Ztráta u Bočanů


Frantíkú|ův dědeček spí, ale Frantík nemů|úže usnout. Slyší odbíjet hodiny: pů|úl jedenácté, jedenáct. Měsíc je v ů|úplňku, přes něj plují mraky rů|úzných tvarů|ú. Ze dvorů|ú a zahrad se ozývá tolik zvuků|ú: štěkot psů|ú, hlasy ptákú|ů znějící jako hú|ů hú|ů, nebo spíše jako zaú|ůpění. Frantík odnesl zelenou knížku do ů|úkrytu. Měl nejlepší ů|úmysly, ů|úspěšně ten ú|ůkol splnil. Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho ú|ůvahy, zda pan Bočan neohlásí policistů|úm, že se mu ztratil seznam dlužníků|ú a jejich dluhů|ú. Podie V. Řezáče 

V podtržených částech vyberte správné řešení (21 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  13.11.2019

 

Ztráta u Bočanů (klíč k řešení)


Frantíkúův dědeček spí, ale Frantík nemůúže usnout. Slyší odbíjet hodiny: půúl jedenácté, jedenáct. Měsíc je v ůúplňku, přes něj plují mraky růúzných tvarůú. Ze dvorůú a zahrad se ozývá tolik zvukůú: štěkot psůú, hlasy ptákúů znějící jako húů húů, nebo spíše jako zaúůpění. Frantík odnesl zelenou knížku do ůúkrytu. Měl nejlepší ůúmysly, ůúspěšně ten úůkol splnil. Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úůvahy, zda pan Bočan neohlásí policistůúm, že se mu ztratil seznam dlužníkůú a jejich dluhůú. Podie V. Řezáče 

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  13.11.2019