Táta jde k cirkusu


S veselou se vracel Karas domů|ú, ale když už stál přede dveřmi ú|ůtulného bytu, pocítil ú|ůzkost. Co asi řekne mů|új Vašíček? Jak mu vů|úbec povím, že jsme se dali ke komediantú|ům? Táto, máš dílo, vítal ho Vašík ú|ůsměvem. Mám. Pů|ůjdeme spolu k cirkusu. A Karas čekal ú|ůdiv, ú|ůlek, nedů|úvěru. Strachoval se však bezdú|ůvodně. Vašíkovi ú|ůplně stačilo, že práce je a že zů|ústanou spolu. Podle E. Basse 

V podtržených částech vyberte správné řešení (14 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  29.03.2020

 

Táta jde k cirkusu (klíč k řešení)


S veselou se vracel Karas domůú, ale když už stál přede dveřmi úůtulného bytu, pocítil úůzkost. Co asi řekne můúj Vašíček? Jak mu vůúbec povím, že jsme se dali ke komediantúům? Táto, máš dílo, vítal ho Vašík úůsměvem. Mám. Půůjdeme spolu k cirkusu. A Karas čekal úůdiv, úůlek, nedůúvěru. Strachoval se však bezdúůvodně. Vašíkovi úůplně stačilo, že práce je a že zůústanou spolu. Podle E. Basse 

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  29.03.2020