Táta jde k cirkusu


S veselou se vracel Karas domů|ú, ale když už stál přede dveřmi ů|útulného bytu, pocítil ů|úzkost. Co asi řekne mů|új Vašíček? Jak mu vú|ůbec povím, že jsme se dali ke komediantů|úm? Táto, máš dílo, vítal ho Vašík ů|úsměvem. Mám. Pů|ůjdeme spolu k cirkusu. A Karas čekal ú|ůdiv, ú|ůlek, nedú|ůvěru. Strachoval se však bezdú|ůvodně. Vašíkovi ů|úplně stačilo, že práce je a že zů|ústanou spolu. Podle E. Basse 

V podtržených částech vyberte správné řešení (14 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Táta jde k cirkusu (klíč k řešení)


S veselou se vracel Karas domůú, ale když už stál přede dveřmi ůútulného bytu, pocítil ůúzkost. Co asi řekne můúj Vašíček? Jak mu vúůbec povím, že jsme se dali ke komediantůúm? Táto, máš dílo, vítal ho Vašík ůúsměvem. Mám. Půůjdeme spolu k cirkusu. A Karas čekal úůdiv, úůlek, nedúůvěru. Strachoval se však bezdúůvodně. Vašíkovi ůúplně stačilo, že práce je a že zůústanou spolu. Podle E. Basse 

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020