Babička


Babička s|z dětmi odešla.Ona nem|ěla srdce aby|srdce, aby koho nenáviděla ale|nenáviděla, ale paní správcová nebyla |ji pěkná v očích, a|v očích a sice proto, že se nesla výše, než|výše než narostla.První čas, když|čas když babička k dceři přišla a|přišla, a ještě v domáctno|cnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišla|nebyla přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkami|y na vyzitu|vizytu|vizitu|vyzytu. Paní Prošková byla právě kdesi|y na stráni.Babička podle svého obi|yčeje pobý|ídla hosty, aby se posadily|i, a když přinesla chléb a sůl, podala|sůl podala s celou svou upřímností, aby|upřímností aby si vzácné paní ukrojili|y.Ty ale s pohrdlivým vi|yhrnutím nosíčků děkovaly|i, že nebudou jíst pak|jíst, pak se úsmě|šně na sebe podívaly|i, jako by chtěli|y říct: "Ty sprosťačko co|sprosťačko, co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!"Když paní Prošková přišla viděla|přišla, viděla hned, že babička chybi|yla proti panským oby|ičejům, a řekla matce když|matce, když paní paní odešli|y, aby takový|ím dámám chléb nepředkládala, ty že|nepředkládala ty že jsou na jiné věci zvy|iklé. 

V podtržených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Babička (klíč k řešení)


Babička sz dětmi odešla.Ona neměla srdce abysrdce, aby koho nenáviděla alenenáviděla, ale paní správcová nebyla ji pěkná v očích, av očích a sice proto, že se nesla výše, nežvýše než narostla.První čas, kdyžčas když babička k dceři přišla apřišla, a ještě v domáctnocnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla, přišlanebyla přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkamiy na vyzituvizytuvizituvyzytu. Paní Prošková byla právě kdesiy na stráni.Babička podle svého obiyčeje pobýídla hosty, aby se posadilyi, a když přinesla chléb a sůl, podalasůl podala s celou svou upřímností, abyupřímností aby si vzácné paní ukrojiliy.Ty ale s pohrdlivým viyhrnutím nosíčků děkovalyi, že nebudou jíst pakjíst, pak se úsměšně na sebe podívalyi, jako by chtěliy říct: "Ty sprosťačko cosprosťačko, co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!"Když paní Prošková přišla vidělapřišla, viděla hned, že babička chybiyla proti panským obyičejům, a řekla matce kdyžmatce, když paní paní odešliy, aby takovýím dámám chléb nepředkládala, ty ženepředkládala ty že jsou na jiné věci zvyiklé. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020