Povodeň.


Přihnal... se tmavé mraky a rozpoutala se bouře. Proudy vod se l...l... z oblaků. V několika m...nutách zařval... v úžlab...nách potoky. Vlny val...l... balvany jako kul...čky, rval... břehy a zametal... padlé strom... jako třísky. Pak začal... padat kroup.... Krupob...tí v...hnalo ovce z ohrad do lesa. Větve se skláněl... níže k zem.... Proudy vod splachoval... kroup... do strží a ro...uřil... vodní běs... ještě v...ce. Příval... se hrnul... na osadu ze všech stran. Ob...vatelé zachraňoval..., co mohl.... Chatrnější domky se ro...ypal.... Jiné voda podemlela, polov...nou stál... a polov...nou plaval.... Stěny ml...na při řece odplul... dolů. Kráv... zvedal... hlav..., ab... mohl... dýchat, neboť stál... ve vodě až po hřbet. Vepříci plaval... kolem a drápal... se na plující trám.... Proudy bral... všechno a val...l... to korytem řeky dolů do údol....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 50
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Povodeň. (klíč k řešení)


Přihnaly se tmavé mraky a rozpoutala se bouře.Proudy vod se lily z oblaků.V několika minutách zařvaly v úžlabinách potoky.Vlny valily balvany jako kuličky, rvaly břehy a zametaly padlé stromy jako třísky.Pak začaly padat kroupy.Krupobi vyhnalo ovce z ohrad do lesa.Větve se skláněly níže k zemi.Proudy vod splachovaly kroupy do strží a rozzuřily vodní běsy ještě více.Přívaly se hrnuly na osadu ze všech stran.Obyvatelé zachraňovali, co mohli.Chatrnější domky se rozsypaly.Jiné voda podemlela, polovinou stály a polovinou plavaly.Stěny mlýna při řece odpluly dolů.Krávy zvedaly hlavy, aby mohly dýchat, neboť stály ve vodě až po hřbet.Vepříci plavali kolem a drápali se na plující trámy.Proudy braly všechno a valily to korytem řeky dolů do údolí.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019