Vpád lidí do hor.


V dolině se začal... objevovat lidé. Vystupoval... až nahoru ke skalám a na hřebeny. Přicházel... jich celé skupiny. Vpádem lidí do hor trpěl... všichni obyvatelé doliny, ať to byl... kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrýval... v děrách mezi kamením. Nejvíc ze všech snad byl... postižen... svišťové. Uprostřed léta se před svištími norami objevil... mladí. Byl... menší než jejich rodiče a nebyl... tak zavalití. Jejich hlavičky byl... kulatější a srst šedivá. Snad jen konce tlapek a ocasy byl... o poznání tmavší než srst na jiných místech. Zatímco staří se vyhříval... na slunci, mladí si hrál... před norami, chňapal... po mámě a lezl... jí po hřbetě. Když ji to omrzelo, hrál... si mezi sebou, panáčkoval... a zápasil.... Svišťové se nejčastěji pásl... brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalil... do mlh a dokud měl... přehled po celé dolině. Staří svišťové zpočátku varovně hvízdal..., kdykoli se objevil... lidé. Ale jejich nory byl... blízko stezky, po níž vystupoval... skupiny turistů, a svišťové si na ně začal... zvykat. Ztrácel... ostražitost a zmocňoval... se jich lišky nebo si je odnášel... orli.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 31
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Vpád lidí do hor. (klíč k řešení)


V dolině se začali objevovat lidé.Vystupovali až nahoru ke skalám a na hřebeny.Přicházely jich celé skupiny.Vpádem lidí do hor trpěli všichni obyvatelé doliny, ať to byli kamzíci, či lindušky, rychlonohé lasičky a nejdrobnější hlodavci, kteří se skrývali v děrách mezi kamením.Nejvíc ze všech snad byli postiženi svišťové.Uprostřed léta se před svištími norami objevili mladí.Byli menší než jejich rodiče a nebyli tak zavalití.Jejich hlavičky byly kulatější a srst šedivá.Snad jen konce tlapek a ocasy byly o poznání tmavší než srst na jiných místech.Zatímco staří se vyhřívali na slunci, mladí si hráli před norami, chňapali po mámě a lezli jí po hřbetě.Když ji to omrzelo, hráli si mezi sebou, panáčkovali a zápasili.Svišťové se nejčastěji pásli brzy ráno, dokud se ještě hřebeny nezahalily do mlh a dokud měli přehled po celé dolině.Staří svišťové zpočátku varovně hvízdali, kdykoli se objevili lidé.Ale jejich nory byly blízko stezky, po níž vystupovaly skupiny turistů, a svišťové si na ně začali zvykat.Ztráceli ostražitost a zmocňovaly se jich lišky nebo si je odnášeli orli.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020