Horký červen ...


Nastal... horké čevnové dny. Po skalách se plazil... bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetl... chrpy a planul... vlčí máky. Kosy už měl... rolníci připraveny, visel... naklepané ve stodolách. Po jeteli se poletoval... čmeláci. Na návsi hrál... chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpíval.... Lidé se vracel... z lomů, dřevaři vycházel... z lesa a chvátal... k večeři. Matky si hrál... s dětmi a uspával... je. Odestlané postele voněl....Vozy vjížděl... do vsi. Kolem chalup běhal... děti, kolébal... se husy, hrabal... slepice a vykračoval... si kohouti. Dvorečky byl... plné života. Obyvatelé skládal... obilí, ukládal... náčiní, odnášel... vymlácenou slámu a naklepával... kosy. Tu chvátal... ženy, které nesl... koše trávy, tam muži vezl... na vozících jetel nebo směsku. Na návsi mečel... kozy, které se vracel... domů. Pasáci hnal... dobytek z pastvy. Krávy se zastavil... u rybníčka, aby se ještě napojil.... Lidé se mlčky navracel... z polí. Na ramenou sekáčů se svítil... vyleštěné kosy.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 35
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Horký červen ... (klíč k řešení)


Nastaly horké čevnové dny.Po skalách se plazily bílé květy ostružin, v pšeničných lánech kvetly chrpy a planuly vlčí máky.Kosy už měli rolníci připraveny, visely naklepané ve stodolách.Po jeteli se poletovali čmeláci.Na návsi hráli chlapci na harmoniky a společně s děvčaty zpívali.Lidé se vraceli z lomů, dřevaři vycházeli z lesa a chvátali k večeři.Matky si hrály s dětmi a uspávaly je.Odestlané postele voněly.Vozy vjížděly do vsi.Kolem chalup běhaly děti, kolébaly se husy, hrabaly slepice a vykračovali si kohouti.Dvorečky byly plné života.Obyvatelé skládali obilí, ukládali náčiní, odnášeli vymlácenou slámu a naklepávali kosy.Tu chvátaly ženy, které nesly koše trávy, tam muži vezli na vozících jetel nebo směsku.Na návsi mečely kozy, které se vracely domů.Pasáci hnali dobytek z pastvy.Krávy se zastavily u rybníčka, aby se ještě napojily.Lidé se mlčky navraceli z polí.Na ramenou sekáčů se svítily vyleštěné kosy.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019