Příchod jara.


Tajemně a tiše se přiblížil... jarní dni. Vlahý dech jara nejdříve ucítil... stromy. Prameny vyplavoval... písek, prodíral... se skálou, vrhal... se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchal... do širého světa. Hvězdy se skrýval... za mraky, které rychle plul... po nebi. Ve stájích občas zařehtal... vysokým hlasem koně a klisny, zabučel... krávy a zamečel... kozy. Ptáci se brzy probouzel.... Drozdi a kosi zvučně hvízdal..., strnadi poskakoval... po silnici, v brázdách se ozýval... skřivani. Ve vsi vyzpěvoval... kohouti. V obou rybníčcích, které se leskl... na návsi, koupal... se husy a radoval... se, že štastně přečkal... zimu. Mlhy se vytratil..., lesy vystoupil... a na obzoru vynikl... hory. Stromy se už chystal... rozkvést. Holubi odletěl... do polí, havrani poletoval... a prohlížel... oranice, vrabci v hejnech frčel... ze stromu na strom. Rolníci vyháněl... krávy do výběhů a na pastviny. V potocích hučel... proudy vod, ale brázdy už pomalu osychal....Sluneční paprsky hřál... a od východu vál mírný vítr. Zemědělci se chystal... sít. Ze vsi vyjel... lehké traktory. Usmykoval... pole a připravil... je k setí. Pak na lány vyjel... veliké traktory s pásy, které za sebou táhl... secí stroje. Lidé je naplnil... jarní pšenicí. Traktory jezdil... po polích od časného rána do pozdní noci. Všichni se snažil..., aby bylo brzy zaseto.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 41
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Příchod jara. (klíč k řešení)


Tajemně a tiše se přiblížily jarní dni.Vlahý dech jara nejdříve ucítily stromy.Prameny vyplavovaly písek, prodíraly se skálou, vrhaly se přes balvany a s hlasitým zvukem pospíchaly do širého světa.Hvězdy se skrývaly za mraky, které rychle pluly po nebi.Ve stájích občas zařehtali vysokým hlasem koně a klisny, zabučely krávy a zamečely kozy.Ptáci se brzy probouzeli.Drozdi a kosi zvučně hvízdali, strnadi poskakovali po silnici, v brázdách se ozývali skřivani.Ve vsi vyzpěvovali kohouti.V obou rybníčcích, které se leskly na návsi, koupaly se husy a radovaly se, že štastně přečkaly zimu. Mlhy se vytratily, lesy vystoupily a na obzoru vynikly hory.Stromy se už chystaly rozkvést.Holubi odletěli do polí, havrani poletovali a prohlíželi oranice, vrabci v hejnech frčeli ze stromu na strom.Rolníci vyháněli krávy do výběhů a na pastviny.V potocích hučely proudy vod, ale brázdy už pomalu osychaly.Sluneční paprsky hřály a od východu vál mírný vítr.Zemědělci se chystali sít.Ze vsi vyjely lehké traktory.Usmykovaly pole a připravily je k setí.Pak na lány vyjely veliké traktory s pásy, které za sebou táhly secí stroje.Lidé je naplnili jarní pšenicí.Traktory jezdily po polích od časného rána do pozdní noci.Všichni se snažili, aby bylo brzy zaseto.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019