Rodiče trápil? nějaké starosti ...


Oba rodiče se o děti dobře staral.... K továrně přijížděl... autobusy s lidmi. Jako vojáci v řadě stál... jedle na kraji lesíka. Slanečci se na trhu objevil... jen výjimečně. Dveře se u nás na noc zavíral... na dva západy. Měl... byste, milé děti, už jít spát.  Zvony zvonil... na poplach. Budky našl... špačkové snad v každé zahradě. Dříve se vyprávěl... různé strašidelné historky. Ryby lovil... rybáři až za večerního chládku. V továrně houkal... konec odpolední směny. Dospělým pomáhal... při sušení sena i děti. První dva vagony obsadil... matky s malými dětmi. Každý večer se četl... pohádky. Na jaře k nám vždy přiletěl... celé houfy špačků. Ve vesnici zvonil... poledne. Po městě pochodoval... oddíly vojáků. Hastroši v polích sloužil... k plašení zvěře. Rodiče trápil... nějaké velké starosti. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 19
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Rodiče trápil? nějaké starosti ... (klíč k řešení)


Oba rodiče se o děti dobře starali.K továrně přijížděly autobusy s lidmi.Jako vojáci v řadě stály jedle na kraji lesíka.Slanečci se na trhu objevili jen výjimečně.Dveře se u nás na noc zavíraly na dva západy.Měly byste, milé děti, už jít spát. Zvony zvonily na poplach.Budky našli špačkové snad v každé zahradě.Dříve se vyprávěly různé strašidelné historky.Ryby lovili rybáři až za večerního chládku.V továrně houkali konec odpolední směny.Dospělým pomáhaly při sušení sena i děti.První dva vagony obsadily matky s malými dětmi.Každý večer se četly pohádky.Na jaře k nám vždy přiletěly celé houfy špačků.Ve vesnici zvonili poledne.Po městě pochodovaly oddíly vojáků.Hastroši v polích sloužili k plašení zvěře.Rodiče trápily nějaké velké starosti. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020