Rodiče trápil? nějaké starosti ...


Dříve se vyprávěl... různé strašidelné historky. Dospělým pomáhal... při sušení sena i děti. Dveře se u nás na noc zavíral... na dva západy. Ryby lovil... rybáři až za večerního chládku. Zvony zvonil... na poplach. Budky našl... špačkové snad v každé zahradě. Po městě pochodoval... oddíly vojáků. Oba rodiče se o děti dobře staral.... Rodiče trápil... nějaké velké starosti. Jako vojáci v řadě stál... jedle na kraji lesíka. Hastroši v polích sloužil... k plašení zvěře. Ve vesnici zvonil... poledne. V továrně houkal... konec odpolední směny. Měl... byste, milé děti, už jít spát.  Každý večer se četl... pohádky. Slanečci se na trhu objevil... jen výjimečně. První dva vagony obsadil... matky s malými dětmi. Na jaře k nám vždy přiletěl... celé houfy špačků. K továrně přijížděl... autobusy s lidmi. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 19
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Rodiče trápil? nějaké starosti ... (klíč k řešení)


Dříve se vyprávěly různé strašidelné historky.Dospělým pomáhaly při sušení sena i děti.Dveře se u nás na noc zavíraly na dva západy.Ryby lovili rybáři až za večerního chládku.Zvony zvonily na poplach.Budky našli špačkové snad v každé zahradě.Po městě pochodovaly oddíly vojáků.Oba rodiče se o děti dobře starali.Rodiče trápily nějaké velké starosti.Jako vojáci v řadě stály jedle na kraji lesíka.Hastroši v polích sloužili k plašení zvěře.Ve vesnici zvonili poledne.V továrně houkali konec odpolední směny.Měly byste, milé děti, už jít spát. Každý večer se četly pohádky.Slanečci se na trhu objevili jen výjimečně.První dva vagony obsadily matky s malými dětmi.Na jaře k nám vždy přiletěly celé houfy špačků.K továrně přijížděly autobusy s lidmi. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019