Rodiče trápil? nějaké starosti ...


Budky našl... špačkové snad v každé zahradě. Každý večer se četl... pohádky. Dříve se vyprávěl... různé strašidelné historky. Oba rodiče se o děti dobře staral.... Ve vesnici zvonil... poledne. Po městě pochodoval... oddíly vojáků. Dveře se u nás na noc zavíral... na dva západy. První dva vagony obsadil... matky s malými dětmi. Rodiče trápil... nějaké velké starosti. Slanečci se na trhu objevil... jen výjimečně. Jako vojáci v řadě stál... jedle na kraji lesíka. Na jaře k nám vždy přiletěl... celé houfy špačků. Dospělým pomáhal... při sušení sena i děti. K továrně přijížděl... autobusy s lidmi. V továrně houkal... konec odpolední směny. Ryby lovil... rybáři až za večerního chládku. Hastroši v polích sloužil... k plašení zvěře. Zvony zvonil... na poplach. Měl... byste, milé děti, už jít spát.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 19
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019

 

Rodiče trápil? nějaké starosti ... (klíč k řešení)


Budky našli špačkové snad v každé zahradě.Každý večer se četly pohádky.Dříve se vyprávěly různé strašidelné historky.Oba rodiče se o děti dobře starali.Ve vesnici zvonili poledne.Po městě pochodovaly oddíly vojáků.Dveře se u nás na noc zavíraly na dva západy.První dva vagony obsadily matky s malými dětmi.Rodiče trápily nějaké velké starosti.Slanečci se na trhu objevili jen výjimečně.Jako vojáci v řadě stály jedle na kraji lesíka.Na jaře k nám vždy přiletěly celé houfy špačků.Dospělým pomáhaly při sušení sena i děti.K továrně přijížděly autobusy s lidmi.V továrně houkali konec odpolední směny.Ryby lovili rybáři až za večerního chládku.Hastroši v polích sloužili k plašení zvěře.Zvony zvonily na poplach.Měly byste, milé děti, už jít spát.  

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.08.2019