Kosti se dával? psům ...


Uzenáče nám chutnal.... Rackové křičel..., až nám zaléhal... uši. Dříve se zavináče vyráběl... jen ze sleďů. Naši psi nesnášel... kočky. Na náměstí se shromáždil... zástupy lidí. Chlapci lisoval... květiny ve staré knize. Jako malé drahokamy létal... pestří motýl... nad záhony. Kočky se se psy nesnášel.... Děti u řeky obtěžoval... komáři. Kosti se dával... psům. V biografu se promítal... krátké filmy. Kam jste se to děti, takhle pozdě vydal...? V televizi právě vysílal... zprávy. Od kouře nás pálil... oči. Vozy táhl... do kopce vždy dva koně. Malé děti musel... rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděl.... V biografu uváděl... nový film. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Kosti se dával? psům ... (klíč k řešení)


Uzenáče nám chutnaly.Rackové křičeli, až nám zaléhaly uši.Dříve se zavináče vyráběly jen ze sleďů.Naši psi nesnášeli kočky.Na náměstí se shromáždily zástupy lidí.Chlapci lisovali květiny ve staré knize.Jako malé drahokamy létali pestří motýli nad záhony.Kočky se se psy nesnášely.Děti u řeky obtěžovali komáři.Kosti se dávaly psům.V biografu se promítaly krátké filmy.Kam jste se to děti, takhle pozdě vydaly?V televizi právě vysílali zprávy.Od kouře nás pálily oči.Vozy táhli do kopce vždy dva koně.Malé děti museli rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděly.V biografu uváděli nový film. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019