Kosti se dával? psům ...


Jako malé drahokamy létal... pestří motýl... nad záhony. Kočky se se psy nesnášel.... V biografu uváděl... nový film. Dříve se zavináče vyráběl... jen ze sleďů. Rackové křičel..., až nám zaléhal... uši. Kam jste se to děti, takhle pozdě vydal...? V biografu se promítal... krátké filmy. Chlapci lisoval... květiny ve staré knize. Uzenáče nám chutnal.... V televizi právě vysílal... zprávy. Na náměstí se shromáždil... zástupy lidí. Kosti se dával... psům. Vozy táhl... do kopce vždy dva koně. Od kouře nás pálil... oči. Malé děti musel... rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděl.... Naši psi nesnášel... kočky. Děti u řeky obtěžoval... komáři. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Kosti se dával? psům ... (klíč k řešení)


Jako malé drahokamy létali pestří motýli nad záhony.Kočky se se psy nesnášely.V biografu uváděli nový film.Dříve se zavináče vyráběly jen ze sleďů.Rackové křičeli, až nám zaléhaly uši.Kam jste se to děti, takhle pozdě vydaly?V biografu se promítaly krátké filmy.Chlapci lisovali květiny ve staré knize.Uzenáče nám chutnaly.V televizi právě vysílali zprávy.Na náměstí se shromáždily zástupy lidí.Kosti se dávaly psům.Vozy táhli do kopce vždy dva koně.Od kouře nás pálily oči.Malé děti museli rodiče vyzdvihnout, aby také něco viděly.Naši psi nesnášeli kočky.Děti u řeky obtěžovali komáři. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019