Chlapci hrál? kopanou


V třešňové aleji visel... strašáci. Ve městě se už rozsvítil... pouliční lampy. Na stráních hor ležel... malebné vsi. Chlapci hrál... kopanou. Smečky vlků se odvážil... až k lidským obydlím. Na dvoře stál... dva sněhuláci. U hradní brány stál... stráže. Dívky skákal... přes švihadlo. Oči malého chlapce se rozzářil.... Ovce pásl... dva pastevci. Děti na hřišti skotačil.... Koně se dal... do klusu. Jako střely vyrazil... závodníci na trať. Uši dětem mrazem zčervenal.... Co tam ti lidičky dělal...? Navštívil... nás naši přátelé. Před školou čekal... na děti rodiče. Stromy se už zbavil... listí. Skupiny výletníků procházel... zámkem. Na modravé obloze plul... beránci. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Chlapci hrál? kopanou (klíč k řešení)


V třešňové aleji viseli strašáci.Ve městě se už rozsvítily pouliční lampy.Na stráních hor ležely malebné vsi.Chlapci hráli kopanou.Smečky vlků se odvážily až k lidským obydlím.Na dvoře stáli dva sněhuláci.U hradní brány stály stráže.Dívky skákaly přes švihadlo.Oči malého chlapce se rozzářily.Ovce pásli dva pastevci.Děti na hřišti skotačily.Koně se dali do klusu.Jako střely vyrazili závodníci na trať.Uši dětem mrazem zčervenaly.Co tam ti lidičky dělali?Navštívili nás naši přátelé.Před školou čekali na děti rodiče.Stromy se už zbavily listí.Skupiny výletníků procházely zámkem.Na modravé obloze pluli beránci. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019