Chlapci hrál? kopanou


U hradní brány stál... stráže. Navštívil... nás naši přátelé. Ve městě se už rozsvítil... pouliční lampy. Oči malého chlapce se rozzářil.... Co tam ti lidičky dělal...? Smečky vlků se odvážil... až k lidským obydlím. Jako střely vyrazil... závodníci na trať. Na dvoře stál... dva sněhuláci. Chlapci hrál... kopanou. Dívky skákal... přes švihadlo. Skupiny výletníků procházel... zámkem. Koně se dal... do klusu. Stromy se už zbavil... listí. V třešňové aleji visel... strašáci. Uši dětem mrazem zčervenal.... Děti na hřišti skotačil.... Ovce pásl... dva pastevci. Na stráních hor ležel... malebné vsi. Na modravé obloze plul... beránci. Před školou čekal... na děti rodiče. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Chlapci hrál? kopanou (klíč k řešení)


U hradní brány stály stráže.Navštívili nás naši přátelé.Ve městě se už rozsvítily pouliční lampy.Oči malého chlapce se rozzářily.Co tam ti lidičky dělali?Smečky vlků se odvážily až k lidským obydlím.Jako střely vyrazili závodníci na trať.Na dvoře stáli dva sněhuláci.Chlapci hráli kopanou.Dívky skákaly přes švihadlo.Skupiny výletníků procházely zámkem.Koně se dali do klusu.Stromy se už zbavily listí.V třešňové aleji viseli strašáci.Uši dětem mrazem zčervenaly.Děti na hřišti skotačily.Ovce pásli dva pastevci.Na stráních hor ležely malebné vsi.Na modravé obloze pluli beránci.Před školou čekali na děti rodiče. 

Diktáty český jazyk > Psaní i/í y/ý v koncovkách > .. příčestí minulého

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019