Dával jí najevo své c?ty


C...klóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Na vysokém c...mbuří hradu byli trubači.  Dával jí najevo své c...ty.  Bydleli ve vsi, která se jmenovala C...sařská Kuchyně.  Celý dům byl postaven z pálených c...hel.  V minulém hospodářském c...klu se firmě dobře dařilo.  Na území státu vtrhla c...zí armáda  C...noví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Každý večer se kolem nás ozývaly c...kády.    Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho c...vilistů.  V Holandsku je mnoho c...klostezek.  V textu básně se vyskytovaly často c...toslovce.  Autor používal často slovo c...vět ve smyslu zírat, čumět.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými c...chami. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 14
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Cyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.Na vysokém cimbuří hradu byli trubači. Dával jí najevo své city. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Císařská Kuchyně. Celý dům byl postaven z pálených cihel. V minulém hospodářském cyklu se firmě dobře dařilo. Na území státu vtrhla ci armáda Cínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí. Každý večer se kolem nás ozývaly cikády. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho civilistů. V Holandsku je mnoho cyklostezek. V textu básně se vyskytovaly často citoslovce. Autor používal často slovo civět ve smyslu zírat, čumět. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cíchami. 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019