Dával jí najevo své c?ty


V minulém hospodářském c...klu se firmě dobře dařilo.  Bydleli ve vsi, která se jmenovala C...sařská Kuchyně.  C...noví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Dával jí najevo své c...ty.  C...klóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.  Každý večer se kolem nás ozývaly c...kády.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými c...chami.  V textu básně se vyskytovaly často c...toslovce.  V Holandsku je mnoho c...klostezek.  Autor používal často slovo c...vět ve smyslu zírat, čumět.  Celý dům byl postaven z pálených c...hel.   Na vysokém c...mbuří hradu byli trubači.  Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho c...vilistů.  Na území státu vtrhla c...zí armáda 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 14
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


V minulém hospodářském cyklu se firmě dobře dařilo. Bydleli ve vsi, která se jmenovala Císařská Kuchyně. Cínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí. Dával jí najevo své city. Cyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Každý večer se kolem nás ozývaly cikády. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cíchami. V textu básně se vyskytovaly často citoslovce. V Holandsku je mnoho cyklostezek. Autor používal často slovo civět ve smyslu zírat, čumět. Celý dům byl postaven z pálených cihel. Na vysokém cimbuří hradu byli trubači. Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho civilistů. Na území státu vtrhla ci armáda 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019