Dával jí najevo své c?ty


Bydleli ve vsi, která se jmenovala C...sařská Kuchyně.  Dával jí najevo své c...ty.  Každý večer se kolem nás ozývaly c...kády.  V minulém hospodářském c...klu se firmě dobře dařilo.  V textu básně se vyskytovaly často c...toslovce.  Celý dům byl postaven z pálených c...hel.  V Holandsku je mnoho c...klostezek.  C...noví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  Autor používal často slovo c...vět ve smyslu zírat, čumět.  C...klóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu. Na vysokém c...mbuří hradu byli trubači.    Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými c...chami.  Na území státu vtrhla c...zí armáda  Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho c...vilistů. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 14
Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Dával jí najevo své c?ty (klíč k řešení)


Bydleli ve vsi, která se jmenovala Císařská Kuchyně. Dával jí najevo své city. Každý večer se kolem nás ozývaly cikády. V minulém hospodářském cyklu se firmě dobře dařilo. V textu básně se vyskytovaly často citoslovce. Celý dům byl postaven z pálených cihel. V Holandsku je mnoho cyklostezek. Cínoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí. Autor používal často slovo civět ve smyslu zírat, čumět. Cyklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.Na vysokém cimbuří hradu byli trubači. Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cíchami. Na území státu vtrhla ci armáda Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho civilistů. 

Diktáty český jazyk > Cvičení podle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český > Psaní i/í a y/ý po písmenu "c"

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019