Ledňáčci


Stavení u lesa se ...trácela v ra...ím oparu.  ... hnízdišť u vody b...l sl...šet křik hladového ptactva.  Také rybaříkova holátka se již je... oz...vala p...páním.  Hlas...tě žadonila o každode... potravu.  Za t...den se jejich peříčka pestře zbarv...la.  Tenkrát bylo starým ...edňáčkům nejh...ře.  Od rána do večera sháněl... potravu.  Cel... den se pachtil..., aby ukojil... v...čný hlad nenas...tných dětí.  Mláďata pov...rostla.  Učila se létat.  Rodičům přib... starosti.  Musel... mláďata připrav...t na r...zná nebezpečí.  Jednoho dne mláďata v...létla z rodných hnízd a v...ce se nevrátila.  Na rady sv...ch rodičů však nezapo...la.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 29
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Ledňáčci (klíč k řešení)


Stavení u lesa se ztrácela v ranním oparu. Z hnízdišť u vody byl slyšet křik hladového ptactva. Také rybaříkova holátka se již jemně ozývala pípáním. Hlasi žadonila o každodenní potravu. Za týden se jejich peříčka pestře zbarvila. Tenkrát bylo starým ledňáčkům nejhůře. Od rána do večera sháněli potravu. Celý den se pachtili, aby ukojili věčný hlad nenasytných dětí. Mláďata povyrostla. Učila se létat. Rodičům přibyly starosti. Museli mláďata připravit na různá nebezpečí. Jednoho dne mláďata vylétla z rodných hnízd a více se nevrátila. Na rady svých rodičů však nezapomněla. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019