M?ši a kočky


Kočky a m...ši žil... na válečné noze.  Vždy to dopadlo stejně.  Kočky pár m...ší poch...taly a ostatní rozehnal....  Proto se jednou na pol... sešel m...ší sněm.  Jeden m...šák prohlásil, že je třeba kočky v...strašit.  Jmenoval se generálem a v...bral si někol...k vel...telů.  Nasadil... si na hlavu b...čí rohy.  Jenže kočky se jich nepolekal....  B...tva začala a skončila stejně.  Myši se rozutekl....  Našl... si útočiště v dírách a skr...ších.  Generál a vel...telé dopadl... zle.  Vchod do jejich doupátek b...l příliš ú...ký.  Kv...li roh...m se do děr nevešl....  Hloupost znovu dostala za v...učenou.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 27
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

M?ši a kočky (klíč k řešení)


Kočky a myši žily na válečné noze. Vždy to dopadlo stejně. Kočky pár myší pochytaly a ostatní rozehnaly. Proto se jednou na poli sešel myší sněm. Jeden myšák prohlásil, že je třeba kočky vystrašit. Jmenoval se generálem a vybral si několik velitelů. Nasadili si na hlavu býčí rohy. Jenže kočky se jich nepolekaly. Bitva začala a skončila stejně. Myši se rozutekly. Našly si útočiště v dírách a skrýších. Generál a velitelé dopadli zle. Vchod do jejich doupátek byl příliš úzký. Kvůli rohům se do děr nevešli. Hloupost znovu dostala za vyučenou. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019