Karlov? úspěchy


Pro tyhle honičky jsme nezměnil... ...arlovu karosér....  Stačilo, aby se ob...vil na silnici, a už se ho někdo snažil setřá...t.  Na ostatní voz... p...sobil jako ...chromlá vrána na smečku hladových koček.  Dráždil skvělé rodi...é kočáry, aby ho předhonil....  Dokonce i blahob...tní vousáči byl... uchváceni neodb...tnou závodní ctižádostí, když spatřil... před sebou poskakovat klapající káru.  Kdo také mohl tušit, že v tomto směšném tvoru b...je vel...ké srdce závodního motoru!  Lenz tvrdil, že prý Karel působ... význa... na v...chovu řidičů.  Učí l...di úctě před tv...rčím úsil...m, jež je obv...kle skro... skryto v nenápadném rouše.  To říkal Lenz, který rovněž tvrdil, že je posledním z v...mřelých romantiků, a také prohlašoval, že by Karla nikdy neprodal.  Miloval... jsme Karlov... schopnosti, miloval... jsme společnou či...ost na vylepšení jeho v...konu, miloval... jsme tento prudce tepající, ale zatím be...tarostný život.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 32
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Karlov? úspěchy (klíč k řešení)


Pro tyhle honičky jsme nezměnili Karlovu karosérii. Stačilo, aby se objevil na silnici, a už se ho někdo snažil setřást. Na ostatní vozy působil jako zchromlá vrána na smečku hladových koček. Dráždil skvělé rodinné kočáry, aby ho předhonily. Dokonce i blahobytní vousáči byli uchváceni neodbytnou závodní ctižádostí, když spatřili před sebou poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tušit, že v tomto směšném tvoru bije veli srdce závodního motoru! Lenz tvrdil, že prý Karel působí významně na výchovu řidičů. Učí lidi úctě před tvůrčím úsilím, jež je obvykle skromně skryto v nenápadném rouše. To říkal Lenz, který rovněž tvrdil, že je posledním z vymřelých romantiků, a také prohlašoval, že by Karla nikdy neprodal. Milovali jsme Karlovy schopnosti, milovali jsme společnou činnost na vylepšení jeho výkonu, milovali jsme tento prudce tepající, ale zatím bezstarostný život. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019