Navrátilov? náměty


Malbu zátiší si obl...l Josef Navrátil až ve vy...ím věku a zůstala jen jeho soukromou zál...bou a či...ostí.  Lákal... jej barv... ovoce, vinných hroznů, hra světel na ryb...ch tělech.  Te... modré švestky se odrážejí od je... zažloutlé bělob... talířů, jinde zpodobnil... malířov... štětce orosený povrch broskv..., nad nimiž prosv...tají km...tavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátilov... činnosti byl... nástě...é malb....  Právě jim... nab...l zvučného jména u sv...ch současníků a tyto malb... zdob... četné dom... zbohatl...ch měšťanů.  V nich zpracovává podle námět... z bájí a pov...stí minul... život, ale zrcadl... se zde i život současný.  Umělcov... schopnosti se tu postavil... vědo... a s dokonalým porozu...ním do služeb ...podobovatele společenského dění.  Proslul...mi se stal... i jeho romantické ...lpské krajiny a výjev... z ...ražského života.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 40
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Navrátilov? náměty (klíč k řešení)


Malbu zátiší si oblíbil Josef Navrátil až ve vyšším věku a zůstala jen jeho soukromou zálibou a činností. Lákaly jej barvy ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybích tělech. Temně modré švestky se odrážejí od jemně zažloutlé běloby talířů, jinde zpodobnily malířovy štětce orosený povrch broskví, nad nimiž prosvítají kmitavé sluneční paprsky. Hlavním oborem Navrátilovy činnosti byly nástěnné malby. Právě jimi nabyl zvučného jména u svých současníků a tyto malby zdobily četné domy zbohatlých měšťanů. V nich zpracovává podle námětů z bájí a pověstí minulý život, ale zrcadlí se zde i život současný. Umělcovy schopnosti se tu postavily vědo a s dokonalým porozuním do služeb zpodobovatele společenského dění. Proslulými se staly i jeho romantické alpské krajiny a výjevy z pražského života. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019