Panu učitel? s láskou


Býval... učitel a nyní obl...bený herec a uznávaný scenárista Jiří Sova kdys... zavzpom...nal pro časopis ...vět ...ladých na svá školní léta.  I když mnohé, čemu se smál, už dnes zcela neplatí, jsou umělcov... v...pomínky stále živé, vtipné a čtivé, protože jinak to u pana Sov... ani nejde.  Třeba ty o povi...ých návštěvách školního lékaře: „... Když jsem byl nemocný a potřeboval omluvenku, musel jsem se ohlás...t u našeho školního lékaře.  Již rodi...á trad...ce mně přikazovala, abych se tam ob...vil s co nejbolestnějším v...razem a sotva sl...šitelným šepotem lékaři sdělil, jak dlouho už nemohu pol...kat a co všechno můj žaludek nedokáže ...trávit.  Lékař rá... přijal v ord...naci pac...enta, který ser...ózně ...hromáždil informace o své chorobě.  Pac...enta, jenž se nezkomprom...toval přehnanými mimickými výkony, a dokonce mu dokázal i poradit, co se na nemoc předepisuje.  Týde...í omluvenka pak zaslouženě hřála v kapse ... Byla to krásná doba a pro mě mnohdy i krásná herecká pr...prava,“ ukončil rozhovor pan Sova.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 27
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Panu učitel? s láskou (klíč k řešení)


Bývalý učitel a nyní oblíbený herec a uznávaný scenárista Jiří Sova kdysi zavzpomínal pro časopis Svět mladých na svá školní léta. I když mnohé, čemu se smál, už dnes zcela neplatí, jsou umělcovy vzpomínky stále živé, vtipné a čtivé, protože jinak to u pana Sovy ani nejde. Třeba ty o povinných návštěvách školního lékaře: „... Když jsem byl nemocný a potřeboval omluvenku, musel jsem se ohlásit u našeho školního lékaře. Již rodinná tradice mně přikazovala, abych se tam objevil s co nejbolestnějším výrazem a sotva slyšitelným šepotem lékaři sdělil, jak dlouho už nemohu polykat a co všechno můj žaludek nedokáže strávit. Lékař d přijal v ordinaci pacienta, který seriózně shromáždil informace o své chorobě. Pacienta, jenž se nezkompromitoval přehnanými mimickými výkony, a dokonce mu dokázal i poradit, co se na nemoc předepisuje. Týdenní omluvenka pak zaslouženě hřála v kapse ... Byla to krásná doba a pro mě mnohdy i krásná herecká průprava,“ ukončil rozhovor pan Sova.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019