Harpagon


Neznáme li...ké ctnosti, aby je umělci nezahrnul... slávou, a nejsou ani lidské neřesti, které by sam... čtenáři nestíhal... nenávistným pos...chem.  K nejtě...ím prohřeškům, jimž se lidé v...smívají už od dob ant...ky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace, patří bezpochyb... záv...st, lhostejnost, lenost a také lakomstv....  Nejzná...jší l...terární lakomec ...arpagon je ...střední postava stejnojme...é ...oliérov... hry.  Bojí se, že jeho ce...osti nejsou dost bezpečně uloženy v domě, a zakope je proto na zahradě, aby je drz... zloději nenašl....  A když se mu přesto ztratí truhl...ce s na...hromážděným... penězi, svíjí se ...zkostí o svůj majetek, skuhrá a kvílí, vyvádí, jako by se mu ztratil... vlastní děti: „Kam jste se poděl..., mé zlaté dětičky, mé penízky, v... moji zlatí drahouškové, bez vás nemohu žít, umírám, jsem nebožtík ...“.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 28
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Harpagon (klíč k řešení)


Neznáme lids ctnosti, aby je umělci nezahrnuli slávou, a nejsou ani lidské neřesti, které by sami čtenáři nestíhali nenávistným poschem. K nejtěžším prohřeškům, jimž se lidé vysmívají už od dob antiky a jimiž zpravidla opovrhují celé generace, patří bezpochyby závist, lhostejnost, lenost a také lakomství. Nejznájší literární lakomec Harpagon je ústřední postava stejnojmenné Moliérovy hry. Bojí se, že jeho cennosti nejsou dost bezpečně uloženy v domě, a zakope je proto na zahradě, aby je drzí zloději nenašli. A když se mu přesto ztratí truhlice s nashromážděnými penězi, svíjí se úzkostí o svůj majetek, skuhrá a kvílí, vyvádí, jako by se mu ztratily vlastní děti: „Kam jste se poděly, mé zlaté dětičky, mé penízky, vy moji zlatí drahouškové, bez vás nemohu žít, umírám, jsem nebožtík ...“. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019