Gotthardský tunel


Každý, kdo chtěl v m...nulosti překročit ...lpy, se musel připrav...t na nekonečnou a velm... často i nebe...pečnou cestu nebo přinejmenším na v...čerpávající dřinu při v...stupu.  Sedmapadesátikilometrov... Gotthardský tunel lehce pře...í padesátikilometrov... tunel pod průl...vem La Manche, který spojuje ...nglii a ...rancii.  Jakmile bude nov... tunel v roce 2017 otevřen, Šv...carsko se z pohledu železniční doprav... promění v zem... stejně plochou, jako je ...izozemsko.  V...sokorychlostní osobní vlaky m...řící z ...urychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do ...ilána.  Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. M...hnou se na jedné straně ...ohoří a o několik desítek minut později se v...noří na druhé straně.  Bude to jako by ...lpy v...bec neexistoval....  Cestovní doba mezi ob...ma m...sty se ...krátí ze čtyř hodin na něco málo pře... dvě a p...l hodiny.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 33
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Gotthardský tunel (klíč k řešení)


Každý, kdo chtěl v minulosti překročit Alpy, se musel připravit na nekonečnou a velmi často i nebezpečnou cestu nebo přinejmenším na vyčerpávající dřinu při výstupu. Sedmapadesátikilometrový Gotthardský tunel lehce přeí padesátikilometrový tunel pod průlivem La Manche, který spojuje Anglii a Francii. Jakmile bude nový tunel v roce 2017 otevřen, Švýcarsko se z pohledu železniční dopravy promění v zemi stejně plochou, jako je Nizozemsko. Vysokorychlostní osobní vlaky mířící z Curychu na jih pojedou po téměř rovné trase bez stoupání a klesání až do Milána. Budou se řítit krajinou rychlostí 250 kilometrů v hodině. Mihnou se na jedné straně pohoří a o několik desítek minut později se vynoří na druhé straně. Bude to jako by Alpy vůbec neexistovaly. Cestovní doba mezi oběma místy se zkrátí ze čtyř hodin na něco málo přes dvě a půl hodiny.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019