Má veselá jitra


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strm... bře... zarostl... křov...m.  Z druhé se b...lal nízký dřevě...ý plo... ...běrny železa.  Proti poslednímu činžáku ...stila do ulice opuště...á ulička, na jejímž konci parkoval kropicí v...z.  Mohutný zadek, který v...strkoval do ulice, sv...til čerstv...m oranžov...m nátěrem.  Posadil jsem se na trávník hne... vedle ohrady.  Očouzená om...tka, několik továrních komín..., které čněl... za nejbli...ími střecham..., nedaleká trať, odkud jsem sl...šel drnčivé posunování vagon..., m... připomínal...nejra...ější dě...tví.  V p...l deváté přiharašilo nákladní auto a vysypalo na chodník před ...běrnu haldu plechovek.  Ty plechovky nebyl... kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 30
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Má veselá jitra (klíč k řešení)


Mezi ohradou dílny a posledním činžákem se z jedné strany táhl strmý břeh zarostlý křovím. Z druhé se bělal nízký dřevěný plot sběrny železa. Proti poslednímu činžáku ústila do ulice opuštěná ulička, na jejímž konci parkoval kropicí vůz. Mohutný zadek, který vystrkoval do ulice, svítil čerstvým oranžovým nátěrem. Posadil jsem se na trávník hned vedle ohrady. Očouzená omítka, několik továrních komínů, které čněly za nejbližšími střechami, nedaleká trať, odkud jsem slyšel drnčivé posunování vagonů, mi připomínalynejranější tství. V půl deváté přiharašilo nákladní auto a vysypalo na chodník před sběrnu haldu plechovek. Ty plechovky nebyly kupodivu ani rezavé, ani pomalované, dokonce ani pomačkané.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020