Jak jsem k tomu přišel


Tatínek byl velký čtenář, od dě...ví nás zásob...l knížkam..., což nám nijak nevadilo ab...chom více méně potají nepročítal... celou jeho knihovnu od ...avlíčka a ...erudy po Soudní lékařstv....  Mimo to náš starý pán ...kládal slavnostní proslov... a pak je pohnutým hlasem pře...čítal rodině.  Protože byl vel...ký a s...lný, napodob...li jsme ho m... kluci s nadšením.  Už od nějakých osm... let jsme skládal... veršované v...nše a jinou toho druhu příležitostnou poez.... Rád to v...děl a po...buzoval nás.  A pak jsme měli babičku, paní ml...nářku z ...ronova, ...božnou, moudrou a přitom veselou jako ...křítek, plnou písniček, ...sloví, pořekadel a lidového humoru.  Byla živ...m ...tělesněním lidového ducha i jaz...ka našeho kraje.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 29
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Jak jsem k tomu přišel (klíč k řešení)


Tatínek byl velký čtenář, od ts nás zásobil knížkami, což nám nijak nevadilo abychom více méně potají nepročítali celou jeho knihovnu od Havlíčka a Nerudy po Soudní lékařství. Mimo to náš starý pán skládal slavnostní proslovy a pak je pohnutým hlasem předčítal rodině. Protože byl veli a silný, napodobili jsme ho my kluci s nadšením. Už od nějakých osmi let jsme skládali veršované vinše a jinou toho druhu příležitostnou poezii. Rád to viděl a povzbuzoval nás. A pak jsme měli babičku, paní mlynářku z Hronova, zbožnou, moudrou a přitom veselou jako skřítek, plnou písniček, úsloví, pořekadel a lidového humoru. Byla živým ztělesněním lidového ducha i jazyka našeho kraje.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019