Z Krakonošov? mošny


B...l jednou jeden sedlák a ten ... vel...ce marnivou ženu.  Pořád ... se jen parádila.  A protože se v ní muž zhl...žel, dopřával ....  Dával ... všechny peníze, co utržil za obil..., ale žena všechno ro...házela a přišla za mužem, aby ... sehnal další peníze.  Jenomže kde je ...plašit?  A tak sedlák o...prodal kus pole, prodal louku i les a ne...končil dřív, doku... nebyl... na miz...ně.  Kdy... to žena v...děla, odstěhovala se ...pátky ke sv...m rodičům.  Co te...?  Bude nejl...p zoufalstv... utop...t v kořalce.  A ... sedí sedlák v hospodě a šenkýř mu nal...vá. Vtom přijde na půll...tr p...va do hospody jeho nejbli...í soused: „Hej, kmotře, co je s vám...? „Nechtějte, ab...ch pov...dal.  Zb...l m... všeho všudy jeden kousek pole.  A ten ... nev...trhne.  Nemám dočista nic, co bych na něj zasel.“  „A práv... o tom chci s vám... hovořit.  Dám vám půl věrtele hrachu a hrách hned z...tra zasejete.  Půjčím vám k tomu i svého koně.“  Ubožák sousedov... ze sr...e děkoval.  Ráno zapřáhl... koně a sedlák v...jel na pole.  B...l krásný jarní den, sluníčko sv...tilo, skřivánek ...píval a sedlákov... se najednou ulev...lo.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 48
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Z Krakonošov? mošny (klíč k řešení)


Byl jednou jeden sedlák a ten měl velice marnivou ženu. Pořád by se jen parádila. A protože se v ní muž zhlížel, dopřával . Dával všechny peníze, co utržil za obilí, ale žena všechno rozházela a přišla za mužem, aby sehnal další peníze. Jenomže kde je splašit? A tak sedlák odprodal kus pole, prodal louku i les a neskončil dřív, dokud nebyli na mizině. Když to žena viděla, odstěhovala se zpátky ke svým rodičům. Co teď? Bude nejlíp zoufalství utopit v kořalce. A sedí sedlák v hospodě a šenkýř mu nalívá. Vtom přijde na půllitr piva do hospody jeho nejbližší soused: „Hej, kmotře, co je s vámi?„Nechtějte, abych povídal. Zbyl mi všeho všudy jeden kousek pole. A ten nevytrhne. Nemám dočista nic, co bych na něj zasel.“ „A právě o tom chci s vámi hovořit. Dám vám půl věrtele hrachu a hrách hned zítra zasejete. Půjčím vám k tomu i svého koně.“ Ubožák sousedovi ze srdce děkoval. Ráno zapřáhli koně a sedlák vyjel na pole. Byl krásný jarní den, sluníčko svítilo, skřivánek zpíval a sedlákovi se najednou ulevilo.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020