U prarodičů


Po dlouhé a s...chravé zimě se děti dočkal... prvních zvěstovatel... jara.  S ra...ím ro...břeskem spustil... své cvrl...kání kos... a pěnkav....  Jiní ptáčci se obratně pustil... do stavění hnízd z rákos....  Na ...ihu ...vropy se houf... stěhovav...ch ptáků chystal... na dalekou cestu dom....  V zahradách roztál... poslední zbytky ...hnědlého sněhu a objevil... se třp...tivé květy sněženek a bledul....  Brz...čko zřej... zkrášl... zašedlou trávu po...nky a f...alky s kapkam... ros... na listech.  Na k...ře l...py a bříz... jsme spatřil... oživl... hm...z.  I včelky pojednou začal... sb...rat p...lně p...l.  Ale to nejhe...čí a nejpříje...jší překvapení představoval... roztomil... král...čci pokrytí tím nejje...jším chmýřím.  Proto se děti každý v...kend nesmírně těšil... k dědečkov... a babičce na ...oravský venkov.  U prarodičů se totiž nejlépe zapom...ná na ubíjející školní povi...osti.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 51
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

U prarodičů (klíč k řešení)


Po dlouhé a sychravé zimě se děti dočkaly prvních zvěstovatelů jara. S ranním rozbřeskem spustili své cvrlikání kosi a pěnkavy. Jiní ptáčci se obratně pustili do stavění hnízd z rákosí. Na jihu Evropy se houfy stěhovavých ptáků chystaly na dalekou cestu domů. V zahradách roztály poslední zbytky zhnědlého sněhu a objevily se třpytivé květy sněženek a bledulí. Brzičko zřej zkrášlí zašedlou trávu pomněnky a fialky s kapkami rosy na listech. Na kůře lípy a břízy jsme spatřili oživlý hmyz. I včelky pojednou začaly sbírat pilně pyl. Ale to nejhezčí a nejpříjemnější překvapení představovali roztomilí králíčci pokrytí tím nejjemnějším chmýřím. Proto se děti každý víkend nesmírně těšily k dědečkovi a babičce na moravský venkov. U prarodičů se totiž nejlépe zapomí na ubíjející školní povinnosti. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020